Zahraniční soutěž MUNDUSVini 2022, Německo - informace pro vinaře

Informace o možnosti přihlásit vzorky na zahraniční soutěž podporovanou Vinařským fondem. Termín přihlášení: do 29.7.2022

MUNDUSVini 2022, Německo

 • Termín přihlášek: do 29. 7. 2022
 • on-line: https://www.meininger-online.de/en/node/add/sample-new/1040575    
 • Poplatek:  On-line 170€/vzorek + DPH
 • Originál etiketa (přední i zadní) přihlašovaného vína – 1x
 • Pokud jste se již registrovali v minulých letech, stačí zadat pouze heslo. Pokud přihlašujete vína poprvé, je potřeba se registrovat zde: https://www.meininger-online.de/en/user/login  
 • U online registrace se vám vytiskne přepravní lístek, který nalepte na karton.
 • Vyplněná přihláška u on-line 1x KOPIE do NVC se vzorky, do 2.8. 2022
 • Registrace on-line přihlášky si zajišťuje vinařská firma sama
 • Vyplnit tabulku vín v excelu viz. příloha a zaslat do 29.7.2022 na narodni@vinarskecentrum.cz
 • Vzorky doručit: 2. 8. 2022 od 8,00 do 12,00 hod.
 • Tel: +49 (0) 63 21 / 89 08 95 00 nebo www.mundusvini.com
 • Počet lahví 6 x 0,75 l, nebo 6 x 0,35 l; 0,2 l (plně adjustované láhve s originální etiketou)
 • Každý karton vína musí být označen textem MundusVini 2022

Další informace:
Doprava: přihlášených vzorků bude hrazena v plné výši Vinařským fondem

Přihlašovací poplatek: na základě počtu vzorků vám Národní vinařské centrum, o.p.s. vystaví fakturu v Kč (výše v Kč bude odvozena od přihlašovacího poplatku v zahraniční měně, přepočítaného podle aktuálního kurzu). Fakturovaná částka bude v plné výši přihlašovacího poplatku. Pokud jste si podali žádost do 15.2.2022 o podporu přihlašovacích poplatků na Vinařském fondu, tato podpora vám bude vyplacena VF po předložení všech dokumentů, které jsou k tomu potřeba. Celní popř. další poplatky spojené s účastí na soutěži plně hradí firma, která přihlásila vzorek na hodnocení.

Místo dodání vzorků a podkladů: Centrum Excelence, prostory Národní vinařské centrum, o.p.s., Sobotní 1029, Valtice 691 42

Kontaktní osoba: Ing. Marek Babisz, hlavní sommelier NVC, mobil: +420 602 470 262, tel. 519 352 072

Veškeré podklady (přihlášky, statuty, informace) k jednotlivým soutěžím jsou v příloze, případně se přihlášky vyplňují on-line na webové stránce soutěže. Materiály jsou v angličtině; v případě potřeby vám individuálně poradíme a pomůžeme s vyplněním přihlášek a odpovíme případné nejasnosti.

Soubory ke stažení

Technické podklady k přihláškám MUNDUSVini 2022
docx, 108209
Tabulka vín pro NVC zaslat emailem v excelu do 29.7.2022
xlsx, 42053

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína