U Jesuitské koleje v Kutné Hoře bude vinohrad

Regionalist, 14. 4.2009

Ve svahu pod Jesuitskou kolejí v Kutné Hoře vzniká na asi půlhektarovém pozemku nová vinice, která připomene zdejší tradici pěstování vinné révy. Jde o obnovu staré viniční trati; víno zde bude pěstováno původním způsobem.

Réva se nebude pnout po drátě, jak je nyní běžné, ale bude se přivazovat ke kůlu. První plody vinohrad nabídne v roce 2011. Hlavní odrůdou bude Rulandské modré - je to stará odrůda, kterou sem přivezl Karel IV.

Vinohrad v Kutné Hoře naváže na už existující soukromou vinici; rostliny musí být uvázány k dřevěným kůlům a výsadba se musí udržovat ručně bez použití techniky.

Svah vznikl umělým navršením násypu ze staveniště Jesuitské koleje během její výstavby na přelomu 17. a 18. století. Před ním byl v místě příkop, do nějž zasahoval hřbitov vybudovaný za hradbami města kolem chrámu sv. Barbory. Využívání svahu v historickém období se nepodařilo archivně doložit. Existenci vinice na něm ale dokládá fotografie z roku 1893, která je uložena v archivu Českého musea stříbra. První stavební zásah do svahu byl kolem roku 1900, kdy si v něm místní varhanář a radní Tuček postavil svoji vilu.

Nejstarší záznam o vinařství v okolí Kutné Hory je v Kosmově kronice z roku 1101. Vinice tam zakládali především představitelé klášterů. V 17. století, po bitvě na Bílé hoře a po třicetileté válce, ale vinohrady zpustly a pomalu zanikly. Obnovovat se začaly v roce 1977. Na středně těžkých kamenito-písčitých půdách se nejlépe daří odrůdám Tramín červený, Muller Thurgau, Rulandské šedé, Chardonnay, Rulandské modré a Svatovavřinecké.

Eva Šinkovská

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína