O víně rozhodne církev

Mladá fronta Dnes, 6.2.2008

Které víno lze prodávat jako mešní?

To určí jen Česká biskupská konference

Brno, Kroměříž - Římskokatolická církev zastoupená Českou biskupskou konferencí (ČBK) má výlučnou pravomoc stanovit, které víno smí být označováno a prodáváno jako mešní, a její rozhodnutí nemohou přezkoumávat soudy. Představovalo by to nepřípustný zásah do autonomie církve.

Minulý týden o tom rozhodl Nejvyšší správní soud (NSS). Verdikt novinářům poskytla mluvčí Sylva Dostálová. Správní soud se zabýval kasační stížností společnosti Arcibiskupské vinné sklepy Kroměříž, která mešní víno vminulosti vyráběla a uváděla do prodeje.

Sargánková: 'Účelem mešního vína není prodej' Vroce 2006 Česká biskupská konference odmítla udělit soukromé firmě souhlas s označováním 'mešní víno'. Společnost se obrátila k Městskému soudu v Praze s tvrzením, že církev omezuje konkurenční soutěž. Soud žalobu zamítl s tím, že nemá pravomoc rozhodnutí biskupské konference přezkoumávat.

Verdikt nyní zamítnutím kasační stížnosti potvrdil NSS. 'Podrobení soudnímu přezkumu by vedlo k nepřípustnému zasahování do sféry vnitřní autonomie církví, a bylo by tak nepřípustným aktivismem soudů a státní moci vůbec,' uvedl v rozhodnutí senát s předsedou Vojtěchem Šimíčkem.

ČBK zatím rozhodnutí soudu nemá, verdikt ale považuje za potvrzení svých argumentů.

'Mezi vnitřní záležitosti římskokatolické církve výsostně spadá i její liturgie. Primárním a hlavním účelem mešního vína je jeho výlučné a esenciálně nezbytné využití při liturgii, a nikoliv dosažení zisku,' řekla mluvčí ČBK Irena Sargánková. Advokát vinařů Václav Vlk nechtěl verdikt soudu komentovat.

Arcibiskupské vinné sklepy Kroměříž v kasační stížnosti zdůrazňovaly obchodní rozměr sporu.

Církev prý svým rozhodováním zasahuje do konkurenční soutěže. Mešní víno podle stížnosti neslouží jen při mších, ale kupují si je kvůli jeho zajímavosti i běžní spotřebitelé. 'Církev má jistě ve své pravomoci určovat, kdo je prohlášen za svatého, nemůže však stanovit monopol na to, kdo bude obrazy svatých prodávat,' argumentuje stížnost.

Biskupská konference v reakci vyžádané soudem naopak poukazovala na primární účel mešního vína, tedy využití při liturgii.

Označení prý není specifickou značkou a nepředstavuje známku druhu nebo původu vína. V obsáhlém rozhodnutí, které v citátech odkazuje například k Lukášovu evangeliu, se soud nakonec přiklonil na stranu církve. 'Stěžovatelova úvaha je sice originální a přesvědčivě zformulovaná, staví však skutečnost a smysl právní úpravy na hlavu,' napsali soudci.

Arcibiskupské vinné sklepy Kroměříž vedly v minulosti s olomouckým římskokatolickým arcibiskupstvím řadu soudních sporů.

Arcibiskupství bylo společníkem firmy, ale soudním rozhodnutím z roku 2004 bylo vyloučeno. Nyní je ze 70 procent vlastníkem konkurenční společnosti Arcibiskupské zámecké víno Kroměříž, která mešní víno vyrábí a prodává. Obě firmy se soudily například kvůli podobnosti názvu.

Mešní víno se používá při římskokatolické liturgii jako symbol Kristovy krve. Musí být vyrobeno pouze z hroznů bez dalších příměsí, přidaného cukru a chemických barviv. Církev si pro udělení souhlasu s označením vymiňuje podmínku, že nesmí mít pochybnosti o tom, zda výrobce dodržuje správný výrobní postup.


(ČTK)

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína