Oznámení Vinařského fondu - možnosti podávání žádostí o podporu na propagaci vín

Od 1.července do 15.srpna 2006 je možno podávat Vinařskému fondu žádosti o podporu na propagaci vína.

Oblasti podpory jsou stanoveny vyhláškou Ministerstva zemědělství ČR č. 97/2006 Sb., kterou spolu s formulářem žádosti a podmínkami pro poskytování podpor najdete na webových stránkách Fondu. Jedná se o projekty v oblasti vinařské turistiky, vzdělávání vinařské i nevinařské veřejnosti a další (viz ust. § 1 vyhlášky). Žádost může podat fyzická i právnická osoba.

Další informace: www.vinarskyfond.cz

Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Večeřa

Tel/fax: 541652479

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína