Vinařský Institut

Vinařský Institut je vzdělávací projekt na podporu osvěty ve vinařství a vinné kultuře (podávání a servis vína, snoubení s pokrmy).

 Vzdělávací platforma je svým zaměřením určena pro pracovníky a majitele vinoték, restaurací, hotelů a dalších gastro provozů, kterým poskytne užitečné informace a zajistí odpovídající úroveň znalostí aplikovatelnou v běžné praxi - s cílem přinést zákazníkům kvalitnější servis při podávání vína. Současně je posláním projektu vytváření příležitostí pro budování odbornějšího povědomí také zájemcům z řad laické veřejnosti a umožnit jim tak rozšířit své vědomosti a ukázat jim cestu k vínu. Nedílnou součást projektu tvoří i speciální programy pro obchodní řetězce.

Z hlediska osvětové činnosti v oblasti vína a vinařství by měl Vinařský institut prostřednictvím odborných seminářů umožnit odborníkům z různých oblastí (kterých se víno jako výrazný fenomén dnešní doby dotýká) předávat si zkušenosti a vzájemně se obohacovat právě v souvislosti s vínem, jeho konzumací a obecným dopadem na lidskou společnost.
Více informací o aktuálních studijních programech, přednáškách a kurzech naleznete na www.vinarskyinstitut.cz.

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína