Tichá vína v nákupech domácností v roce 2020

Vinařský fond si nechal výzkumnou agenturou GfK Czech zpracovat průzkum na téma „Sledování nákupního chování v kategorii tichých alkoholických vín“ za rok 2020. Agentura celý rok sledovala nákupy 4000 českých domácností.

víno gfk

Loňský rok ukázal, že domácnosti s největší pravděpodobností přenesly část spotřeby vína z restaurací apod., které nejsou průzkumem sledovány, do domácností, kde kategorie tichých alkoholických vín rostla nadprůměrně oproti dalším kategoriím potravin, nápojů a drogerie. Z měsíčního vývoje nakoupeného objemu za loňský rok lze usuzovat, že uzavření možnosti návštěvy HORECA segmentu přineslo spotřebě vína v domácnosti růst. Zároveň lze konstatovat,  že domácnosti se zaměřily na nákup vín v moderních prodejních formátech.

Rok 2020 tak byl pro nákupy tichých alkoholických vín pro domácí spotřebu   úspěšný. Domácnosti zvýšily útraty za nákup o 12 % a nakoupený objem o 13 %. Z uvedeného tak ale také vyplývá, že průměrná cena zakoupených vín se mírně snížila.

Pokud se podíváme na počet domácností, které si tichá vína kupují, mluvíme o zhruba 70 % českých domácností, tzn. o více než 3 milionech domácností. Průměrná domácnost nakoupila v roce 2020 víno jednou za tři týdny, a to o něco více než 2 lahve na 1 nákup.  Za 1 nákup byly domácnosti ochotny zaplatit zhruba 130 Kč (včetně DPH). Nejvíce se kupují vína bílá, která stojí za více než polovinou všeho nakoupeného objemu a která nejvíce profitovala ze zvýšeného zájmu kupujících.

Co se týká ceny, tak nejvyšší částku byly domácnosti ochotny zaplatit za vína z českých, resp. moravských a českých hroznů, a to zejména za vína bez čárového kódu, kde se cena jednoho nákupu vyšplhala k 250 Kč. Nicméně tento typ vín má velmi malou základnu kupujících domácností, alespoň jednou za rok takový výrobek nakoupí jedna z deseti domácností. Oproti tomu vína s čárovým kódem z českých hroznů, která dosahují útratu za nákup více než 140 Kč, alespoň jednou za rok nakoupí skoro polovina českých domácností. Z hlediska objemu pak zůstávají největším segmentem zahraniční vína.

Meziročně rostl nákup vín v měsících, kdy v naší republice proběhlo úplné či částečné uzavření společnosti kvůli pandemii. Objem rostl zejména v únoru r. 2020, kdy meziročně vzrostl o více než třetinu, podobně tomu bylo v květnu a červnu. Nejvyšší nárůst nakoupeného objemu pak vidíme v dubnu 2020, kdy nákup vín domů vzrostl o více než polovinu oproti předchozímu roku. Mírně rostl nakoupený objem v březnu a červenci, a o víc než 10 procent pak rostl v listopadu a v prosinci. V ostatních měsících objem nakoupených vín poklesl pod úroveň roku 2019. Ze zvýšených nákupů balených vín výrobcem výrazně profitovala vína ze zahraničních hroznů, a vína s českým čárovým kódem.

GfK graf1

Nejvíce vín se nakoupí v moderních nákupních formátech, jako jsou hypermarkety (s největší prodejní plochou), supermarkety a diskontní prodejny. Ty v České republice představují řetězce jako je Lidl, Penny Market a Norma. Z hlediska počtu kupujících domácností necelá polovina nakoupí víno v hypermarketu a diskontu, necelá třetina v supermarketu a jen o něco víc než 100 000 domácností nakoupilo vína na internetu. Přesto je tento kanál nejrychleji rostoucím z hlediska nakoupeného objemu i hodnoty.

Při aktuálním pohledu na řetězce má největší podíl na nákupech vín z hlediska objemu Penny Market, kde víno nakupuje skoro čtvrtina českých domácností. Penny má sice nejnižší průměrnou cenu za 1 l vína, ale meziročně zde rostla jak průměrná cena vína, tak počet kupujících moravských a českých vín.  Z hlediska výdajů je nejoblíbenějším řetězcem Lidl, kde nakupuje zhruba třetina kupujících a průměrná cena za litr se zde pohybuje přes 80 Kč. Lidl však vykazuje oproti Penny Marketu nižší, byť rostoucí, podíl tržeb i kupujících vín z moravských a českých hroznů.

V rámci řetězců došlo ke změnám v rozmezí 1-2 % podílu na trhu. Meziročně rostl Kaufland a upevnil si čtvrtou pozici na trhu. O jeden procentní rostl podíl Billy. Pokles nastal u Coopu. Řetězce na prvních 3 místech – Lidl Albert a Penny v podílu na trhu stagnovaly, což znamená, že v hodnotě rostly stejně rychle jako trh.

Je potřeba vzít v úvahu, že domácnosti navštěvují průměrně 4 – 6 nákupních míst (řetězců) a nakupují víno, stejně jako i další potraviny, na více místech souběžně.

GfK graf2

V prvních měsících roku 2021 se ukáže, zda bude růst pokračovat, či zda domácí spotřeba dosáhla svého stropu v roce 2020.

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína