Podzimní kampaně

Na podzim roku 2020 realizoval Vinařský fond dvě kampaně. Začátkem září to byla kampaň „Podporujme vína v národních barvách“, která měla hlavně za úkol podpořit moravské a české vinaře v nelehké době způsobené koronavirovou krizí. Druhá kampaň pak byla tradiční k novým mladým vínům aktuálního ročníku tedy Svatomartinské víno 2020. Alespoň jednu z těchto dvou kampaní zaznamenaly téměř dvě pětiny dospělé populace (38 %). V souhrnu se jedná o výsledek spíše nepřekračující hodnoty kumulativních zásahů podzimních kampaní pod hlavičkou VMVČ
v posledních letech (2014 - 2019).

Klíčový vizuál SVM 2020

Kampaň „Svatomartinské 2020“ zaznamenala pětina dotázaných (21 %), což je ve srovnání s minulými kampaněmi na Svatomartinská vína průměrný výsledek. Respondenty, kteří kampaň zaregistrovali, reklama nejčastěji motivovala ke koupi Svatomartinského vína (44 %) a k doporučení tohoto vína přátelům či známým (40 %), méně také k vyhledání dalších informací o Svatomartinských vínech. Detailnější analýza pak ukázala, že konzumenti vína, kteří znají Svatomartinské víno a zaznamenali kampaň, pili letošní Svatomartinské statisticky významně častěji než ti, kteří kampaň nezaznamenali.

Klíčový vizuál ingredience 2020

Kampaň „Podporujme vína v národních barvách“ prezentovala naše vína ve spojení se dvěma motivy. Část „ingredience“ zaznamenalo 21 % všech dotázaných, část „turistika“ 20 %. Celkem kampaň (alespoň jeden z motivů) zaznamenalo 30 % dospělé populace. Celková míra zaznamenání je tedy nadprůměrná. Obě části kampaně příjemci vnímali podobně a převážně pozitivně. Nejvíce pak jako snadno pochopitelné, vhodné pro prezentaci našich vín, důvěryhodné, přirozené a pozitivně zapůsobilo i prostředí, do nejž bylo víno situováno. Ty, kdo kampaň zaznamenali, reklama motivovala ke koupi vína s označením VMVČ (60 % část ingredience / 61 % část turistika) a k doporučení vín VMVČ někomu dalšímu (58 % shodně oba motivy). Konzumenti, kteří znají značku VMVČ a zaznamenali kampaň, častěji deklarují konzumaci vín VMVČ v uplynulých 6 měsících než ti, kdo kampaň nezaznamenali. Více než dvě pětiny těch, kdo kampaň zaregistrovali, uvádí, že reklama zlepšila jejich postoj k vínům VMVČ. V kontextu minulých kampaní se jedná o nadprůměrné hodnoty.

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína