Preference v oblasti vína

Češi mají čím dál raději kvalitní víno, a to do té míry, že jich jsou celé tři čtvrtiny ochotny si za kvalitu připlatit. V této oblasti se odehrál jeden z největších posunů mezi průzkumy v letech 2016 a 2020. Před čtyřmi lety totiž deklarovalo ochotu připlatit si za kvalitu jen 62 % respondentů.

Polovina konzumentů však pro běžné pití volí levnější vína, často nabízená v supermarketových akcích, tedy kvalitnější a dražší vína u nich připadají častěji právě pro sváteční příležitosti. I v roce 2020 zůstávají čeští konzumenti vína většinově věrni domácí produkci. Téměř tři pětiny preferují vína tuzemská (58 %), zahraniční pouze 5 %, více než třetině ale na původu vína nezáleží (37 %). Stejně jako v roce 2016 tuzemským vínům dávají jejich příznivci přednost zejména kvůli jejich lepší chuti, podpoře domácí produkce, a hlavně zaručené kvalitě moravských a českých vín.

Víno a český spotřebitel 2020 - graf 2

Většina konzumentů má nejraději bílá vína (54 %), čtvrtina preferuje červená (25 %), jen 6 % dává přednost růžovým vínům a 15 % na barvě nezáleží. Oproti roku 2016 slábne preference červeného vína a naopak pozvolna stoupá zájem o růžová vína. Z hlediska množství zbytkového cukru čeští konzumenti preferují zejména vína polosuchá (29 %) a polosladká (24 %), více než pětina preferuje suchá vína (22 %). Ve srovnání s rokem 2016 roste obliba suchých a polosuchých vín a klesá zájem o polosladká či sladká vína.

Víno a český spotřebitel 2020 - graf 3

Znalost rozdílu mezi polosladkým a polosuchým vínem deklaruje více než třetina dotázaných konzumentů vína (36 %), téměř polovina si není jistá a zbytek přiznává, že neví. Větší obeznámenost o rozdílu vín s odlišným množstvím zbytkového cukru deklarují spíše: lidé 35 – 54 let, lidé s vyšším vzděláním, lidé s vyšším profesním i socioekonomickým statusem, častěji osoby v domácnosti, výrazně častěji lidé s nejvyššími příjmy.   

Nadpoloviční většina konzumentů nemá preference stran velikosti výrobce vína. Skupina zákazníků dávající přednost vínům od malých vinařů (17 %) je pak skoro stejně početná jako těch, kteří spíše volí vína od velkých podniků (18 %). Podobně i obliba vín konkrétních značek, vinařství nebo preference vín z některé vinařské podoblasti ČR je stále výrazně menšinovou tendencí, která se projevuje pouze u konzumentů, kteří jsou ve víně vzdělanější.

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína