Víno a český spotřebitel 2020

Češi mají ze všech alkoholických nápojů nejraději víno, většina bílé, na ta moravská a česká stále nedají dopustit a za ta kvalitní si neváhají připlatit. Častěji víno pijí ženy a lidé výše postavení, třetina spíše mladších ročníků uvádí, že ho pije více než dříve, a ve znalostech o víně se za poslední roky zlepšili. Tolik ve zkratce ukázal nejnovější průzkum Vinařského fondu – Víno a český spotřebitel.

Výsledky průzkumu přinášejí řadu zajímavých faktů a trendů, které jsou pro moravské a české vinaře užitečné, protože ukazují v detailu, kdo jsou jejich zákazníci a jak se chovají. Podobný průzkum si Vinařský fond nechal zpracovat také v roce 2016, takže ten aktuální nabízí i srovnání se situací před čtyřmi lety.

Důležitým poznatkem je, že bezmála tři čtvrtiny (73 %) dospělé populace konzumují víno, a to včetně úplných abstinentů. Víno je tak nejkonzumovanějším alkoholickými nápojem Čechů, protože druhé pivo, ať už příležitostně, nebo pravidelně, konzumují „jen“ cca dvě třetiny (65 %) dospělých. V jednoduchosti to znamená, že víno má ze všech alkoholických nápojů mezi konzumenty stále nejméně odpůrců. V absolutních číslech, tedy v celkově zkonzumovaném množství či pravidelnosti konzumace však pivo stále dominuje.

Víno a český spotřebitel 2020 - graf 1

Vínu dávají přednost spíše ženy, lidé pracující na kancelářských pozicích, lidé s nejvyšším profesním statusem, silně využívající internet. Preference vína roste také společně s věkem (až do hranice 64 let). Image vína i asociace s ním spojené jsou nadále jednoznačně pozitivní. Víno je ale stále velkou částí veřejnosti vnímáno jako nápoj svátečnější, vhodný pro pohoštění návštěv nebo také jako dárek. Pivo je pak daleko častěji vnímáno jako všední nápoj. Z tohoto vnímání pak také ve srovnání s pivem pramení nižší frekvence konzumace. I když i zde se projevuje mírný nárůst ve srovnání s rokem 2016. Jednou týdně nebo častěji pije víno 29 % dospělých (27 % v roce 2016).

Průzkum připravila renomovaná agentura FOCUS – Marketing & Social Research prostřednictvím obsáhlého dotazníkového šetření metodou CAPI.  Šetření probíhalo v srpnu a září roku 2020, mezi více než 1200 respondenty z populace 18+. Projekt zadal a řídil Vinařský fond.

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína