Vinařství roku 2023 - výzva pro vinaře

Vážení vinaři,

předkládáme vám výzvu k přihlášení do prestižní soutěže Vinařství roku 2023 a Umění vína. Soutěž vyhlašuje Svaz vinařů ČR společně s Národním vinařským centrem a za významné podpory Vinařského fondu a Jihomoravského kraje.

VR 2023

Hlavním cílem soutěže je zviditelnit vinařství ČR a zároveň seznámit laickou i odbornou veřejnost se současnou úrovní vinařské produkce. Do soutěže se mohou přihlásit producenti vína, tedy fyzická nebo právnická osoba podnikající ve vinohradnicko-vinařském oboru a současně je plátcem do Vinařského fondu.

Na rozdíl od jiných vinařských soutěží v ČR si Vinařství roku zakládá na komplexním posuzování vinařských společností – nejen na základě kvality vína, ale také dle toho, jak svým podnikáním přispívají k pozvednutí, rozvoji a modernizaci oboru vinařství. Odborná porota a v dalším sledu hodnocení i komise se zaměřují na vinařství z pohledu marketingu, obchodu, turistiky, architektury, designu, inovací a řady dalších aspektů.

14. ročník bude probíhat jak na platformě on-line přenosů, tak i prezenční formou v prostorech Hvězdárny a planetária v Brně. Se silnou mediální podporou a opět pod taktovkou Marka Ebena.

Hlavním podkladem pro stream přenosy budou webové stránky Vinařství roku.

Přihlásit se můžete prostřednictvím formuláře. Uzávěrka přihlášek je 11. září 2023.

Vinařství soutěží ve třech kategoriích – malá, střední a velká vinařství. Z vítězů těchto kategorií vzejde absolutní vítěz – Vinařství roku 2023. Svaz vinařů dále, formou samostatných kategorií, udělí ocenění Enolog roku – pro mladého enologa do 40 let. Dále Počin roku – cena pro osobnost či instituci, která se zasloužila v dané roce o pozvednutí oboru. Cena prof. Viléma Krause, CSc. – za celoživotní přínos.

Co získá vítěz:

Vítězná vinařství obdrží prestižní titul, který budou moci využít při své propagaci po dobu jednoho roku, prezentaci v seznamu vítězů, unikátní možnost prezentace v rámci republikové mediální kampaně, jak v online prostředí soutěže, tak i v tištěných periodikách, případně v prostorách a na nosičích smluvních partnerů. Navíc vítězové obdrží i hmotné ceny od partnerů soutěže.

Systém hodnocení:

Samotné hodnocení soutěže Vinařství roku 2023 a Umění vína je stejně jako v loňské roce rozděleno do třech kroků.

  1. Nejprve provede hodnocení „Porota Junior“, složená ze 3 osob zaškoleného personálu z akademické sféry, tedy oborové univerzity, na místě přímo v přihlášených vinařství. Doplní technické parametry a objektivní kritéria do hodnotícího formuláře a současně pořídí video materiál ze třech oblastí (sklepního hospodářství, vinohradu, obchodu a marketingu), které bude sloužit jako podklad pro „Porotu Senior“.
  2. „Porota Senior“ je složená z devíti fundovaných odborníků (po třech z oblasti vinohradnictví, sklepního hospodářství a také marketingu a obchodu) a v druhém kroku hodnocení na základě podkladů z předešlého kroku a vlastního šetření také vyplní hodnotící formulář. Součtem bodů z obou kroků a formulářů se následně stanoví pořadí, a zúží se tak počet nominovaných na finálových devět – 3 malá vinařství (do 50.000 litrů/rok), 3 střední (50.001 – 200.000 litrů/rok) a 3 velké vinařství (nad 200.000 litrů/rok).
  3. V konečném třetím kroku posoudí již tradičně sedmičlenná odborná komise přímo v jednotlivých vinařstvích, do jaké míry naplňují finalisté stanovená soutěžní kritéria, a definitivně rozhodne o vítězích.
Výsledky soutěže, ceny a ocenění:

Soutěž „Vinařství roku 2023 a Umění vína“ je vyhlášena pro tyto kategorie:
Titul Vinařství roku 2023 – jako hlavní titul soutěže bude udělen odbornou komisí z řad vítězů jednotlivých kategorií.
Dále pak vítěz Vinařství roku 2023
· malé vinařství - množství produkce do 50.000 litrů/rok
· střední vinařství - množství produkce vína 50.001 – 200.000 litrů/rok
· velké vinařství – množství produkce více jak 200.000 litrů vína/rok

V každé z těchto kategorii může být udělena jedna hlavní cena. Dále budou uděleny oceněni: Enolog roku 2023 (pro mladého enologa do 40 let), Cena Viléma Krause (za celoživotní přínos v oboru) a Počin roku.

Vyhlášení a ocenění nejlepších:

Slavnostní udělení titulu Vinařství roku 2023 proběhne prezenční i on-line formou. Výsledky budou zveřejněny v odborném a celorepublikovém tisku a médiích.

Uzávěrka přihlášek je 11. září 2023.

Kompletní informace včetně statutu soutěže naleznete na www.vinarstviroku.cz

S přáním hezkého dne

PhDr. Martin Chlad
Prezident Svazu vinařů České republiky
Žižkovská 1230, 691 02 Velké Bílovice
IČO: 48847488
DIČ: CZ48847488

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína