Nové možnosti vzdělávání vinařů aneb učit se, učit se, učit se!

Jak jsme zapojili národního sommeliera do stávajících vzdělávacích aktivit Národního vinařského centra

Pilířem práce národního sommeliera je komunikovat s vinaři a diskutovat s nimi aktuální témata, která rezonují napříč vinařskou společností. Více o tom je v tomto článku o Kláře Kollárové. Cílem jejích aktivit je také lepší propojení nejen s konečným zákazníkem, ale i důraz na obchodní přesah napříč propojenými segmenty. V souvislosti s tímto bychom vám rádi nyní blíže představili nové vzdělávací akce pro vinaře, event. odbornou vinařskou veřejnost, které se pod vedením národní sommelierky budou odehrávat ve třech rovinách:
1)    Workshop – ryze pracovní setkání ve vinařských regionech zaměřené na konkrétní odrůdy
2)    Masterclass – obecně-vzdělávací setkání na různá témata (odrůdy, terroir apod.)
3)    Masterclass se zahraničním hostem – setkání se zahraničním hostem, který přinese mezinárodní pohled na vybranou problematiku


Workshop klade důraz na otevřenou diskusi o odrůdě významné pro daný region, a proto bude probíhat v "komorním" formátu do 15 lidí. Představíme 9 reprezentativních zahraničních vzorků, na nichž budeme demonstrovat možné přístupy k dané odrůdě, s důrazem na poměr kvality a ceny. Dále budeme degustovat vína, která si pro společné posouzení přinesou sami účastníci. Chceme vyjít vstříc časově vytíženým vinařům, a proto tato setkání budou probíhat přímo v regionech. 

Setkání typu "Masterclass" je speciální seminář zaměřený na jedno téma (odrůda, terroir),  které představí ze širšího pohledu v přednáškovém sále Národního vinařského centra ve Valticích, nejen pro vinaře a vinohradníky, ale také pro odbornou veřejnost. Pro lepší pochopení komplexity daného tématu ochutnáme větší počet vzorků a také pozveme další odborníky k diskuzi.

Masterclass se zahraničním hostem je také speciální seminář, tentokrát za účasti zahraničního odborníka z různých prestižních vinařských organizací. Plánujeme jej na základě pozitivního ohlasu na přednášku Willi Balanjuka na letošní konferenci na Oenoforu. Cílem semináře bude komplexně posoudit naše vína v kontextu zahraničních vín, zjistit jejich potenciál nejen pro export, ale i jejich konkurenceschopnost vůči dovozovým vínům. Setkání proběhne taktéž v Národním vinařském centru ve Valticích.

Přehled vypsaných termínů a akcí

25. 10. 2022 - Workshop s národní sommelierkou - Znojemsko (aktuálně již obsazeno, další plánovaný termín 14. 2. 2023)

3. 11. 2022 - Workshop s národní sommelierkou - Čechy (aktuálně 4 volná místa)

7. 11. 2022 - Masterclass s národní sommelierkou - Veltlínské zelené (aktuálně 15 volných míst)

22. 11. 2022 - Workshop s národní sommelierkou - Slovácko (aktuálně již obsazeno, další plánovaný termín 21. 2. 2023)

30. 11. 2022 - Masterclass s mezinárodním expertem Willi Balanjukem (aktuálně 30 volných míst)

6. 12. 2022 - Workshop s národní sommelierkou - Velkopavlovicko (aktuálně již obsazeno, další plánovaný termín 7. 3. 2023)

17. 1. 2023 - Masterclass s národní sommelierkou - Rulandské modré (aktuálně 24 volných míst)

Již proběhl pilotní workshop - Mikulovsko, další plánovaný termín 10. 1. 2023.


Všechny tyto aktivity spojuje diskuse nad připravovanou dlouhodobou vinařskou koncepcí. Probíhat budou s podporou Vinařského fondu a za přispění Národního vinařského centra.
Více informací a přihlášku spolu s přehledem workshopů a masterclass do konce letošního roku naleznete v sekci Kurzy a semináře, případně můžete přímo kontaktovat Kláru Kollárovou – klara.kollarova@vinarskecentrum.cz.

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína