Vinařská akademie Valtice

V „Hlavním městě vína" ve Valticích na náměstí se nachází již od roku 1994 občanské sdružení Vinařská akademie Valtice. Zabývá se vzděláváním a podporou vinařství v ČR a řadí se mezi nejúspěšnější ve svém oboru.

Vinařská akademie Valtice Logo


Vinařská akademie Valtice připravila celou řadu kurzů a akcí, které se svým významem řadí mezi celostátní akce a v mnoha případech také jako akce se zahraniční účastí. V současné době se může pochlubit více jak čtyřmi tisíci absolventů z Čech, Moravy, Slovenska, Rakouska, Ruska, Irska, Ukrajiny, Polska, Francie, Německa, Chorvatska a USA. 

Snažíme se vždy zajistit nejlepší lektory a vysoce kvalitní osnovy, názorně a srozumitelně přiblížit témata o víně začátečníkům i profesionálním pracovníkům s vínem.

Vzdělávací cyklus "Vinařská akademie" pro širokou veřejnost

Logicky uspořádaný a na sebe navazující vzdělávací cyklus o víně pro každého. O víně od jednoduchého ke složitějšímu včetně praktických cvičení, exkurze a degustací. Názornost a srozumitelnost i pro začátečníky za krátkou dobu a přijatelnou cenu.

Vinařská akademie I - Kadet

Základní informace o víně přímo v hlavním městě vína Valtice. Přednášejí přední vinařští odborníci, např. Doc. Balík, Doc. Postbiegl, pan Libor Nazarčuk - několikanásobný mistr ČR v sommelierství aj. Kurz zahrnuje teoretické vyučování, praktická cvičení, smyslové hodnocení vín, exkurzi do vinice, dvě večerní degustace vín od vybraných vinařů (2 x 2,5 hodiny)

Vinařská akademie II - Vinařství ČR

Volné pokračování kurzu Vinařská akademie I - Kadet tentokrát zaměřené na výrobu vína. Přednášky jsou doplněny o návštěvu vinařského podniku a dvě večerní degustace vín od vybraných vinařů.

Vinařská akademie III - Vinařství světa

Kurz je zaměřen na nejvýznamnější světové oblasti a typické odrůdy doplněný o degustace kvalitních a odrůdově charakteristických vín z dané oblasti.

Pro pracovníky gastronomie, obchodu s vínem a pro náročnější

Kurz SOMMELIER


Je nejstarším a nejúspěšnějším kurzem tohoto typu u nás, jež je zakončen náročnou teoretickou i praktickou zkouškou. Z cca 900 absolventů většina pracuje v prestižní gastronomii nebo obchodu s vínem (např. Libor Nazarčuk, Milan Krejčí, Jakub Král, Jakub Přibyl, Klára Kollárová aj.) Teoretická výuka je doplněna 5ti tuzemskými exkurzemi do vinařských podniků, vinice či Salonu vín ČR.


Kurzy o víně můžete zakoupit také v podobě poukazu.

Za finanční podpory GG OP VK JMK připravujeme kurz „Vinařský průvodce" (více informací k projektu na http://www.vinarska-akademie.cz/vzdelavani/pruvodce.htm)
Tímto kurzem chceme přispět ke zlepšení prezentace tuzemských vín s důrazem na jejich jedinečný původ, a tím zlepšit prodej a přilákat zákazníka za vinařem, také zvýšit návštěvnost a celkovou prosperitu kraje. Na kurzu se účastníci seznámí se správnou prezentací vína, historii vinařství doma i ve světě, aktuálním trendům ve vinařství, ovládání technik smyslového hodnocení vína, znalosti výrobních postupů či jak správně poradit při výběru vína k jídlu.

WWW.VINARSKA-AKADEMIE.CZ