Státní zemědělská a potravinářská inspekce

SZPI je organizační složka státu, která je přímo podřízená ministerstvu zemědělství.

SZPI Logo

Je orgánem státního dozoru zejména nad zdravotní nezávadností, jakostí a řádným označováním potravin.

WWW.SZPI.GOV.CZ