Informace pro zájemce o certifikaci a výhody pro certifikovaná zařízení

Splnění certifikačních kritérií posuzuje osoba k tomu písemně oprávněná Národním vinařským centrem. O následném udělení certifikace pak definitivně rozhoduje kolegium hodnotitelů, které vydává závěrečný verdikt. Ten obsahuje zdůvodnění při zamítnutí udělení certifikace, případně doporučení k odstranění nedostatků.

Cena certifikace, tedy samotného vyřízení certifikace, návštěvy zařízení, vyhotovení smaltované tabulky atd., je 1150 Kč bez DPH za jednu kategorii na jedné adrese. V případě certifikace v rámci více kategorií na stejné adrese je to + 350 Kč bez DPH za jednu další kategorii. Příkladem: certifikace vinařství (1150 Kč) a také vinného sklepa (350 Kč) vyjde na 1500 Kč bez DPH. Pokud zařízení v certifikaci uspěje, tak jej čeká pravidelný roční poplatek za certifikaci ve stejné výši.

poplatek za realizaci certifikace (jednorázový)
certifikování 1 zařízení 1 150 Kč
certifikování dalšího zařízení (na stejné adrese) 350 Kč
roční poplatek pro uspěšné žadatele o certifikaci
1 certifikované zařízení 1 150 Kč
další certifikované zařízení (na stejné adrese) 350 Kč

Zájemci o certifikaci mohou vyplněnou žádost o certifikaci zařízení vinařské turistiky (ke stažení zde) poslat na e-mail certifikace@vinarskecentrum.cz

Úspěšně certifikovaným zařízením jsou poskytovány následující výhody:
  • Filtrování certifikovaného zařízení na webu www.vinazmoravyvinazcech.cz, v adresáři vinařství, vinných sklepů a vinoték, v sekci „Víno a turistika“ a v interaktivní mapě.
  • Zvýraznění zápisu certifikovaných zařízení v nosném produktu propagace v turistickém průvodci Krajem vína „To nejlepší z vinařské turistiky na Moravě“ a „To nejlepší z vinařské turistiky v Čechách“, který obsahuje i pasáž věnující se certifikaci.
  • Na certifikovaná zařízení se bude pohlížet jako na elitní subjekty vinařské turistiky. Národní vinařské centrum, o. p. s. i Partnerství, o. p. s. bude dávat těmto subjektům přednost při pořádání novinářských press či fam tripů.
  • 10% slevy na vybraná vinařská školení, inzerci a vybrané produkty, které nabízí Národní vinařské centrum svým zákazníkům.
  • Certifikované subjekty jsou přednostně propagovány v médiích, ale také na webových stránkách a dalších online profilech (FB, IG) Národního vinařského centra.
  • Zařízení budou označena smaltovanými tabulkami s logem „Vína z Moravy“ nebo „Vína z Čech“ a nápisem v češtině i angličtině „Certifikace vinařské turistiky“ (tabulka musí být viditelně umístněna na certifikovaném zařízení).
  • V neposlední řadě je to doporučení zařízení konečným spotřebitelům, kteří hledají konkrétní služby vinařské turistiky.
  • Možnost účastnit se v soutěži o Top vinařský cíl ČR (více na www.topvinarskycil.cz).
  • Zmínění certifikovaných zařízení v publikacích o víně, např. v publikaci Nejlepší vína České republiky: průvodce 2023-2024, 10. vydání.