Vinařská stezka Podluží

Trasa stezky vede od jižní hranice Moravy rovinatou částí centrálního Podluží přes kopečky na okraji Kyjovské pahorkatiny v okolí Starého Poddvorova k severním vinařským oblastem Slovácka, kde vinice střídají rozlehlé lesní partie.

Charakteristika trasy_Podluží

Břeclav, Lanžhot, Tvrdonice, Hodonín, Moravská Nová Ves, Moravský Žižkov, Starý Poddvorov, Dolní Bojanovice, Lužice, Mikulčice, Ratíškovice

Z Břeclavi ke zlatému kříži vinařství

Zdolávání členité vinařské stezky Podluží, která je široce rozkročená rovinami tohoto úrodného kraje, můžete začít v metropoli regionu Břeclavi. Krátký úsek po břehu řeky Dyje přechází u zahrádkářské kolonie na okraji města v cyklostezku, která vás přivede k velkomoravskému hradišti Pohansko s empírovým loveckým zámečkem ze začátku 19. století. Pokud se zde dáte doprava, dovede vás stezka k hranici s Rakouskem, kde se napojuje na dálkovou tarsu EuroVelo 13. Při jízdě rovně pokračuje spanilá jízda lesem protkaným vodami až do Lanžhota, odkud se vinařská stezka vydává po silnici přes Kostice, Tvrdonice a Týnec do centrálního Podluží, cykloturisticky a vinařsky nejatraktivnějšího místa regionu.

Vinařské kolonie v Moravské Nové Vsi, Mikulčicích či Prušánkách jsou ojedinělými ukázkami sklepní architektury a sídlem desítek znamenitých vinařů, kteří nabízí degustace vín a kompletní informační servis o vinařství a turistických zajímavostech oblasti. Nejlepší z nich jsou nositeli certifikace vinařské turistiky a najdete je ve všech zmiňovaných obcích. Alternativou k silničnímu průběhu stezky je její západní větev, která směřuje přes Starou Břeclav a Hrušky.

Vinařská stezka Podluží

Z Podluží až na Kyjovské Dolňácko 

V Moravské Nové Vsi se vinařská stezka Podluží větví. Západním průběhem směřuje přes prušánecké Nechory, kopečky Nového a Starého Poddvorova do Dolních Bojanovic; větev spojující Podluží s Velkopavlovickem vede přes Moravský Žižkov do Velkých Bílovic. Bojanovské vinařství proslavil zejména opulentní Ryzlink rýnský, na ochranu před jeho paděláním vydal majitel panství v roce l738 zvláštní příkaz. Směs Ryzlinku rýnského s budínkou místního vinaře Jana Bohúna byla poctěna zlatou medailí, kterou vínu udělil rakouský císař František Josef I.

Za Dolními Bojanovicemi pokračuje trasa po cyklostezce a cestou po břehu Bojanovského rybníka směřuje k silnici Mutěnice-Hodonín. Po přejezdu silniční komunikace dospěje lesní doubravou do Dubňan a po silnici 3. třídy jste za chvilku v Ratiškovicích. Nenechte si ujít návštěvu nedalekého projektu KKK (na Kole po Kolejích ke Kanálu), který nabízí projížďku na železniční drezíně a prohlídku muzea ve vagóně mapující působení Tomáše Bati v regionu. Ratíškovický Slavín a vacenovské Žlébky jsou posledními sklepními koloniemi, než se vinařská stezka, která je ve Vacenovicích navzdory svému názvu již hluboko zakouslá do národopisné oblasti Kyjovské Dolňácko, vrací na Podluží. Zpevněné i písčité lesní cesty jsou znakem úseku vedoucího přes Rohatec do Hodonína. Ostatně cyklostezkou v blízkosti frekventované silnice vítá cyklisty i město ležící na břehu řeky Moravy a rodiště T.G. Masaryka.

Bezpečný, byť trochu nepřehledný, je i průjezd městem po cyklostezce a místních komunikacích. Přes obec Lužice vás trasa dovede do Mikulčic, obce známé díky Slovanskému hradišti na březích Moravy, kam vede odbočka Vinařské stezky Podluží.

Pozvánkou do nejjižnější části České republiky, žírné krajiny osídlené již v době Velké Moravy, ať je vám zápis v kronice obce Prušánky: „Můžeme vidět, jak k Nechorám míří lidé se skloněnými hlavami, shrbení pod nákladem každodenních povinností. Mezi sklepy jako by vešli do začarované země, začnou se usmívat a rozvazuje se jim jazyk.“

Délka:

135 km

Obtížnost:

Celá trasa stezky je vhodná i pro méně zdatné cyklisty, nenáročná jsou i stoupání v okolí Nového a Starého Poddvorova.

Povrch:

50 % silnice se slabým automobilovým provozem, 50 % cyklostezky a zpevněné cesty

Soubory ke stažení

Trasa ke stažení
gpx, 1069189

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína