Uherskohradišťská vinařská stezka

Převážně rovinatá trasa je ideální pro celodenní rodinný výlet. Vede povětšinou jen mírně zvlněnou pahorkatinou, po klidných silnicích a cyklostezkách. Na své si přijdou milovníci vína, lidové architektury i historických a přírodních památek.

Charakteristika trasy_Uherské hradiště

Uherské Hradiště, Polešovice, Dolní Němčí

Moravský Písek - Hluk

Na začátek Uherskohradišťské vinařské stezky, jejíž pouť začíná v Hrubém háji u Moravského Písku, vás přivede z Bzence páteřní Moravská vinná stezka. Branou Uherskohradišťska je Uherský Ostroh, město s památkovou zónou, ve 14. století vystavěné na místě pravěkého a později slovanského sídliště. Přímo u zdejšího zámku narazíte na rozcestník vinařských stezek. Na téměř stokilometrovou trasu se zde vydává Strážnická vinařská stezka, cesta Uherskohradišťské pokračuje do místní části Kvačice, kde se Uherskohradišťská vinařská stezka rozdvojuje, můžete odtud pokračovat na sever do Ostrožské Nové Vsi. V blízkosti této obce se nachází největší vodní plocha v regionu. Rozsáhlá jezera nazývaná „Slováckým mořem“ nabízí výborné podmínky pro rekreaci a rybaření. Chloubou obce jsou lázně, které využívají sirných pramenů k léčbě nemocí pohybového ústrojí. Minout byste neměli ani vinotéku U sv. Vavřinca na novoveské návsi. Ruku nad kvalitou zdejších vín drží patron moravských vinařů a výběr z 1500 vzorků vín z celého světa doplňují speciality k vínu.
Druhou varinatounebo pokračovat na východ do Ostrožské Lhoty, kam Vás dovede příjemná silnička podél říčky Okluky. Ostrožská Lhota je poprvé připomínána roku 1371 jako Velká Lhota. Zdobí kostel sv. Jakuba Staršího z roku 1908. Následující cyklostezka do Hluku kopíruje tok potoka Okluky, do osady samotné vstupuje na okraji vinařské trati Husí hora.

Hluk - Vlčnov

Město Hluk, východní výspa Slováckého Dolňácka, leží v oblasti starého osídlení z doby předslovanské. Od konce 13. století byla osada samostatným feudálním statkem. Původně gotickou tvrz ze 14. století renesančně přestavěli pánové z Kunovic, za jejichž panování byla ves v 16. století povýšena na městečko. Díky zdravému patriotismu místních lidí se ve městě zachovala řada lidových staveb. Trasa stezky z Hluku do Dolního Němčí vede po krásné cyklostezce. Dolní Němčí trpělo v minulosti častými nájezdy nepřátel, za tatarských vpádů byl vypálen i hrad Lucko na vrchu Stará hora, podle něhož se ve středověku nazýval celý kraj. Obcí prochází stezka kolem potoka a krátkým úsekem po místní komunikaci. Za obcí pak odbočí doleva a silnici  vás čeká táhle stoupá do Vlčnova.

Vlčnov - Uherské Hradiště

Třítisícové městečko, známé především jako místo národopisných slavností s Jízdou králů, je malebným skanzenem venkovského života na Dolňácku, místně zvaném též Záhoří. Stezku procházející osadou lemují ukázky lidové architektury – barevná průčelí okapově orientovaných domů se sýpkami v podstřeší, tradiční hospodářské stavby v podobě stodol a seníků, kapličky, kříže a Boží muka připomínající smutné či podivuhodné události. V rolnickém domě s doškovou střechou z 19. století je umístěna stálá expozice hospodářství Muzea Jana Ámose Komenského v Uherském Brodě. Po překročení silnice stoupá stezka obcí pod Myšince, kopec, na jehož úpatí se bělají ladná průčelí vlčnovských búd. Přízemní lisovny bez sklepů jsou vinařskými stavbami vyskytujícími se pouze na Uherskobrodsku, rozsáhlý soubor ve Vlčnově-Kojinách podléhá režimu památkové ochrany. Stavebně jedinečný je menší soubor roztroušený podél silnice do Veletin. Bohužel poté, co vinice a sklepy nahradily ovocné sady, jsou stavby užívány a udržovány jen ojediněle. Z Veletin stezka směřuje po vedlejších silnicích a stezkách přes Podolí, Vésky a Sady do Uherského Hradiště-Mařatic, kde na vás čeká jedna z nejkrásnějších sklepních lokalit na Moravě.

Uherskohradišťská vinařská stezka

Uherské Hradiště - Polešovice

Královské město založené Přemyslem Otakarem II. jako pevnost proti Uhrům neslo původní název Nový Velehrad. Středověký půdorys náměstí doplňují částečně zachovalé hradby, ve středu města je jeden renesanční dům a několik barokních staveb. Významnou památkou je jezuitský klášter s farním kostelem sv. Františka Xaverského, od 14. století sídlila ve městě početná židovská komunita. Z města vás stezka vyvede po břehu Moravy a Kunovským lesem k řece Olšavě. Značka u lávky přes vodu určuje směr trasy vinařské stezky do Kostelan, návěstí před bývalou rybářskou osadou však nabízí dvojí volbu. Odbočíte-li doleva a vydáte se cestou lesem kolem přírodní památky Kostelanská tůň a štěrkových jezer, můžete zakončit výlet koupáním nebo ochutnávkou ve vinotéce U svatého Vavřinca. Přímý směr vede k železnému mostu přes Moravu, který je chráněnou technickou památkou.

V Kostelanech - snad aby si cyklisté dost užili tiché a upravené vesnice a kostelanští hostů - stezka, dříve než se vydá na půvabný úsek kolem toku Moravy, několikrát zatáčí. Uličkami Nedakonic, kde v letech 1420-1421 stával významný husitský tábor, prokličkuje k silnici a za podjezdem železničního viaduktu směřuje doleva do Polešovic, poslední obci na trase Uherskohradišťské vinařské stezky. Cesta podél vinic, které jsou domovem odrůdy Muškát moravský, vás přivede k Šlechtitelské stanici vinařské, kde můžete voňavý mok ochutnat.

Délka:

73 km

Obtížnost:

Trasa stezky je vhodná pro všechny kategorie cykloturistů. Náročnější profil v Polešovicích a ve východní části trasy.

Povrch:

42 % po silnicích se slabým provozem, 58 % cyklostezky a zpevněné cesty

Soubory ke stažení

Trasa ke stažení
gpx, 1399001

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína