Moravská vinná - Slovácká

Moravská vinná stezka je páteří sítě regionálních cyklistických tras procházejících krajinou jihovýchodní Moravy. Vinařská magistrála spojuje starobylé Znojmo se slováckou metropolí Uherským Hradištěm a nabízí putování regionem, který zdobí víno, bohatá historie i živé tradice.

Charakteristika trasy_Vinná Slovácko

Terezín, Čejč, Čejkovice, Starý Poddvorov, Mutěnice, Ratíškovice, Milotice, Kyjov, Kostelec, Vlkoš, Vracov, Bzenec, Těmice, Polešovice, Uherské Hradiště

Červeně značená Moravská vinná stezka prochází všemi moravskými vinařskými podoblastmi a protíná sedm z deseti okruhů místních vinařských stezek. Na její trase leží 70 vinařských obcí, desítka chráněných přírodních lokalit i významné historické a architektonické památky kraje.

Na Slovácko a do stejnojmenné vinařské podoblasti vstupuje páteřní Moravská vinná stezka v Terezíně. Upravenou osadu, která získala titul jihomoravská vesnice roku 2007, zdobí vinařský areál Búdy, místo konání vyhlášených otevřených sklepů. Krajem T. G. Masaryka vede úsek stezky z Čejče do Čejkovic. Připomínkou několikaletého pobytu prezidenta-osvoboditele je stejnojmenná cesta i pamětní desky v obou obcích. Za Čejčem pokračuje Moravská vinná mírným stoupáním po silnici směrem na Čejkovice. V polovině cesty odbočí do terénu a začíná desetikilometrový úsek do Starého Poddvorova, který patří k nejpůvabnějším na celé trase.

Cesta mezi vinohrady kopíruje členitý reliéf krajiny, parádní výhledy do údolí střídá pohodová jízda na úpatí polí a vinic. Pestrost povrchů trasy a proměnlivost krajiny charakterizují úsek, který je hustě protkaný sítí místních okruhů vinařských stezek. Nad Starým Poddvorovem odbočí Moravská vinná k lesu, v jehož stínu se ubírá v souběhu s dálkovou cyklotrasou č. 412 Břeclav – Hradec Králové. Za mokra obtížně sjízdnou cestu lesem vystřídá nad Mutěnicemi sjezd do obce, která je baštou vinařství na Slovácku. Vinařský areál Pod búdama charakterizují rostlinné a figurální motivy na žudrech a průčelí sklepů. Na červenohnědém podkladu je v omítce vyškrabal místní lidový umělec Ján Lacko. Následujících rychlých deset kilometrů přes Dubňany do Ratíškovic vede sice částečně po silnici, nabízí však pestrou ukázku drobných sakrálních památek a rozhodně nenudí. Návěstí páteřní stezky za Ratíškovicemi upozorňuje na zajímavý projekt „Na kole po kolejích ke Kanálu“, který můžete navštívit, odbočíte-li doprava a vydáte se podél bývalé Baťovy železniční trati.

Členitého reliéfu krajiny a husté sítě zpevněných polních cest a cyklostezek využívá trasa Moravské vinné na své pouti národopisnou oblastí Kyjovského Dolňácka. V první části úseku najdete na pětníku tři významné sklepní kolonie, které jsou ukázkou typických sklepních staveb v regionu. Ratíškovický Slavín mezi vinohrady pod kopcem Náklo stejně jako vacenovické Žlébky patří k nejmladší vinařským areálům na Moravě. Oslovte některého z přítomných hospodářů a nechte se pozvat na deci milerky či osvěžující veltlíny. Každý vinař se rád pochlubí hloubkou svého podzemí i rodinnou vinařskou tradicí. Legendární milotické Šidleny, ke kterým vás ze středu obce přivede Mutěnická vinařská stezka, pamatují vepřovicové domečky s doškovými střechami nad kvelbenými sklepy. Dnešní Šidleny už nejsou malebnou starosvětskou vinařskou kolonií. Krásný výhled, pohostinnost zdejších vinařů a chuťová pestrost milotických vín je však zdobí stejně jako před lety. Pobyt v Miloticích byste však neměli ukončit návštěvou Šidlen. V katastru obce se nacházejí přírodní rezervace Horky a Písečný rybník, k pozoruhodným ukázkám venkovského baroka patří kostel Všech svatých a zámek. Přehlídku sklepních staveb, které tvoří samostatné osady na úpatí viničních tratí, završují skoronické búdy a rozlehlá kolonie na okraji dubohabřiny Chrást nedaleko Vlkoše. Kromě možnosti odpočinku a občerstvení nabízí všechny zmíněné zastávky panelovou interpretaci místního kulturní dědictví a informace o ubytovacích a stravovacích možnostech pro cyklisty.

Moravská vinná - Slovácká

Následujících patnáct kilometrů do Bzence vede převážně po cyklostezkách a nabízí několik nevšedních vinařských zážitků i jedinečných ukázek historické architektury. Renesanční radnice a muzeum v Kyjově, který je kulturním a společenským centrem regionu, jsou ojedinělými stavbami na Slovácku. Kostel sv. Václava v sousedním Kostelci s románskými základy je pohledovou dominantou Kyjovska a cennou sakrální památkou.

Vlkošská sklepní kolonie pod viniční horou Achtele zaujme svou nepřehlednou rozlehlostí i několika cennými památkami dávné sklepní architektury. Sousední Vracov je dávná zemědělská osada a kořeny vinařství zde sahají až do doby předhusitské. Výjimečné postavení mezi sklepy, které zde patří vždy několika majitelům, má sklep č. 15 v Barákách - legendární Parlament. Bez povšimnutí byste ve Vracově neměli minout farní kostel sv. Vavřince, ojedinělou stavbu burgundsko-cisterciácké gotiky. Po cyklostezce podél silnice vás trasa přivede do Bzence, města s bohatou historií a tisíciletou lípou, která dala jméno proslavené Bzenecké lipce, vínu Ryzlinku rýnského sklizeného z nejlepších tratí města a okolí. K novogotickému zámku na okraji Bzence, kde se proslavené víno ve 30. letech minulého století zrodilo, přiléhá terasovitá zahrada a park s památeční lípou, jejíž stáří se odhaduje na 900 let. Kostel sv. Jana Křtitele z počátku 18. století má umělecky hodnotný barokní interiér. Židovský hřbitov je středověkého původu, nejstarší dochované náhrobky jsou z konce 17. století. Vinařská magistrála pokračuje z Bzence místní částí Olšovec a po překonání písčitého úseku do Hrubého háje stoupá vinicemi nad Domanín. Při průjezdu obcí zaujme barokní zemědělský dvůr vpravo od stezky a kostela sv. Václava ve středu Domanína.

Za další obcí na trase Těmicemi odbočuje páteřní stezka přes Ořechov, vystoupá do Vážan a po klidné silnici spěje od Polešovic. Dominantní stavba Polešovic je barokní kostel sv. Petra a Pavla postavený v roce l735. Polešovice jsou významným centrem šlechtění révy vinné na Moravě. V roce 1881 pobýval v sousedních Tupesích básník Svatopluk Čech a v jeho pozůstalosti se zachovala vzpomínka na „polešovské víno lahodné“. O tom, že tato chvála polešovického vinařství neztratila nic ze své platnosti, se můžete přesvědčit v cihlové kolonii v blízkosti kostela zvané U sklepů. Druhá polešovická sklepní ulička vás přivede k táhlému stoupání do Tučap, které předznamenává profil závěrečného úseku trasy. Náročnější terén v podhůří Chřibů nabízí půvabné přírodní scenérie, cenné historické i architektonické památky i cestu kolébkou slovanského osídlení Moravy. Po sjezdu do Boršic pokračuje zpevněnou lesní cestou okrajem přírodního parku Stříbrnické paseky k vodní nádrži Smraďavka, které dal jméno nedaleký sirovodíkový pramen. Její vody můžete využít k osvěžení a krátkému odpočinku, čerstvé síly budete potřebovat - polovina z dvaceti kilometrů, které zbývají do cíle, vede kopcovitým terénem.

Ouverturou je krátké a strmé stoupání nad Buchlovice. Při sjezdu do obce nepřehlédněte zámek, architektonický skvost pozdní renesance ve stylu italských venkovských vil. Desetikilometrový úsek nahoru-dolů Podchřibím pokračuje stoupáním nad Břestek. V sousedních Tupesích doporučuji krátkou odbočku z trasy stezky. Dovede vás k expozici tupeské keramiky, která je umístěna v domě upraveném jako obydlí hrnčíře a vypovídá o způsobu života na Slovácku na přelomu 19. a 20. století. Z Tupes vás Moravská vinná dovede po pohodlné cyklostezce k staroslavnému Velehradu. Prohlídku baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje a nejvýznamnějšího moravského poutního místa můžete spojit s návštěvou nedalekého archeoskanzenu v Modré, který je ukázkou velkomoravského sídliště z 9. století. Památkami raného slovanského osídlení se pyšní i Staré Město, kudy Moravská vinná stezka dospěje ke svému cíli na břehu řeky Moravy v Uherském Hradišti.

Délka:

109 km

Obtížnost:

Většina trasy je vhodná pro všechny kategorie cyklistů, náročnější jsou lesní úseky v okolí Starého Poddvorova a kopcovitý terén Podchřibí v závěru trasy Moravské vinné stezky

Povrch:

62 % silnice se nízkým provozem, 38 % cyklostezky a zpevněné terénní úseky

Soubory ke stažení

Trasa ke stažení
gpx, 1263153

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína