Bzenecká vinařská stezka

Nejkratší vinařská stezka je svou délkou i profilem jako stvořená pro rodinný výlet. Ve sváteční odpoledne, kdy jsou silnice 3. třídy téměř bez aut, nabízí bezstarostnou jízdu za poznáním kultivované krajiny a přívětivých lidských sídel, šikovných vinařů i tajuplného sklepního podzemí. Několik kopečků v severní části etapy spadá do východního výběžku Kyjovské pahorkatiny, okolí Bzence tvoří roviny Dolnomoravského úvalu.

Charakteristika trasy_Bzenecká vinařská stezka

Bzenec, Těmice, Polešovice

Ježov – Polešovice (16 km)

Návěstí na okraji obce Ježov označuje křižovatku Kyjovské a Bzenecké vinařské stezky. Západní větev stezky vedoucí bývalou bzeneckou oblastí zde začíná krátkým stoupáním do Žeravic. Osada, jejíž historie sahá do 13. století, je nejen významnou vinařskou obcí s bohatým spolkovým životem, ale také místem, kde se nachází několik pozoruhodných architektonických a historických památek.

Prohlídka pamětihodností obce začíná u barokního kostela zasvěceného Stětí sv. Jana z roku 1722. Pomník T. G. Masaryka před kostelem je jednou z mála soch zakladatele novodobého českého státu, který nebyl v době komunistické diktatury odstraněn. Místní hřbitov zdobí ojedinělá hřbitovní kaple svaté Barbory se šindelovou střechou a vysoký sloup se sousoším bičovaného Krista. Cesta ke hřbitovu, až k bráně lemovaná vinicí, dýchne atmosférou verše z básně Jana Skácela „Hřbitov vinařů“. Po smrti ještě když jsou naznak/ mívají ústa plná vína/ není to bože jejich vina a uskoč rychle do révoví/ až půjdou kolem smutné vdovy/ viničnou cestou na hřbitov/. Po sjezdu k Fibingerovu mlýnu a odbočce doleva směrem na Syrovín se stezka zvedá ke svému nejvyššímu bodu nad obcí Újezdec. Kaple Panny Marie Bolestné na okraji Syrovína je architektonicky hodnotná pozdně barokní stavba, farní kostel Obrácení svatého Pavla je z roku 1716. Újezdec, osada položená 380 m n.m. je díky své poloze místem prvotřídních viničních tratí. Za obcí opouští trasa stezky silnici a odbočuje zpevněným terénem přes Vážany do Polešovic. V nejvyšším bodě se přes zelená údolí otevírá široký výhled na věnec pohoří do všech světových stran předkládající důkaz o kulatosti Země.

Bzenecká vinařská stezka

Těmice - Těmice (14 km)

Jižně od Těmic vytváří Bzenecká vinařská trasa spolu s Moravskou vinnou stezkou 14km okruh. Z Těmic vyrážíme po Moravské vinné stezce do Domanína. Cestou míjíme památkově chráněné žudro na lidovém domě čp. 48, který pochází z poloviny 19. století. Další osadou na trase je Domanín. Zdejší kostel sv. Václava se může pochlubit kvalitními obrazy Ignáce Raaba. Stoupání nad obec končí u kamenného kříže, kde trasa stezky odbočuje do otevřené krajiny. Odpočívka v trati Pusté je místem dalekých výhledů i dokladem religiozity kraje.

Sjezdem mezi vinicemi k Hrubému háji vstupujeme do Dolnomoravského úvalu, rozsáhlé sníženiny a unikátní oblastí vátých písků. V místě, kde se potkává s Uherskohradišťskou stezkou, zatáčí Moravská vinná doprava a krátkým písčitým úsekem spěje do centra oblasti, města Bzence. Přímo na trase, která prochází severní částí Bzence, se nacházejí nejvýznamnější památky někdejšího královského města. Židovský hřbitov v ulici Karla Čapka je středověkého původu, nejstarší dochované náhrobky jsou z konce 17. století. Před vchodem do raně barokního kostela sv. Jana Křtitele z počátku 18. století je na vysokém sloupu umístěna cenná barokní práce sousoší sv. Trojice. V zahradě pseudogotického zámku roste starobylá lípa čítající údajně 900 let věku. Nejlepším zakončením nedělního výletu je občerstvení v restauraci s certifikací Cyklisté vítáni, kde se o vás a vaše kolo umí postarat.


Délka:

20 km

Obtížnost:

Trasa vhodná pro všechny kategorie cyklistů, náročnější jsou kopcovité úseky Kyjovské pahorkatiny v okolí Žeravic a Újezdce

Povrch:

65 % klidné silnice a 35 % cyklostezky a zpevněné terénní úseky

Soubory ke stažení

Trasa ke stažení
gpx, 393287

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína