Antokyany

Červená barvina obsažená v mladých č.vínech v množství 200-500 mg/l. Existuje větší množství látek tohoto typu v závislosti na odrůdě révy. Jejich molekula obsahuje jednu nebo dvě molekuly glukózy . Při stárnutí vína molekuly glukózy vypadávají. Monoglukozid malvidol+B3 je hlavním červeným barvivem odrůd V.vinifera, kdežto jeho diglukozid je obsažen v některých amerických druzích révy a v některých americko-evropských křížencích. Chromatograficky se přítomnost diglukozidu dá zjistit a tím se prokazoval přídavek vína přímoplodných hybridů do vín z odrůd evropských. Antokyany vytvářejí polymerizací a kondenzací sloučeniny s tříslovinami až do koloidální velikosti molekul, které pak mohou z vína vypadávat chladem, použitím čiřidel nebo stárnutím.

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína