Termolabilní víno

Termolabilní víno je víno obsahující látky, které změnou teploty vína změní svoji konzistenci, a tím změní i vizuální stav vína vytvořením zákalu. Příčinou zákalu jsou většinou vysrážené bílkoviny, případně soli kyseliny vinné. Srážení bílkovin neprobíhá vždy rovnoměrně, je závislé od charakteru bílkovin a chemického složení vína, zvlášť obsahu taninu a kyselin. Na srážení bílkovin má vliv i obsah dusíkatých látek. Čím je jejich obsah vyšší tím je také náchylnost k vysrážení vyšší. Samotné vysrážení bílkovin je zdlouhavé (2-3 roky). Nejúčinnější způsob vysrážení je zahřátí vína na 70-80 °C, ale při této teplotě se snižují organoleptické hodnoty vína. Eliminace termolabilních bílkovin je též možná enzymaticky pomocí měničů iontů a použitím bentonitu. Použití bentonitu se jeví jako nejjednodušší a nejúčinnější, přičemž se nemění organo-leptické hodnoty vína, ale v některých případech se kvalita vína i zvyšuje.

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína