Stupně cukernatosti

Cukernatost moštu je jedním z ukazatelů jeho kvality. Udává se ve stupních cukernatosti a nejčastěji se určuje v odměrném válci speciálním hustoměrem. Rozeznáváme několik stupnic, u nás je používán °NM (normalizovaný moštoměr ) – udává počet kg cukru ve 100 l moštu. Naproti tomu v sousedním Rakousku je používán stupnice klosterneuburská, kde 1 °Kl znamená obsah 1 kg cukru ve 100 kg moštu. °Rf – refraktometrické stupně – stanovují se refraktometrem (princip změny indexu lomu) a udávají obsah sušiny v %. V Německu je používána stupnice Oechsleho moštoměru (°Oe), který je cejchován na 20 °C (většina ostatních hustoměrů na 15 °C) a udává rozdíl hustot moštu a vody. °Bg – Ballingova sacharometru – udávají hmotnostní procento cukru v čistých cukerných roztocích. °Wg – Wagnerův moštoměr – starý typ – 1 °Wg odpovídá přibližně 1,5 °Kl. °Bx – stupně podle Brixe – rovnají se přibližně refrakci a jsou často používány v USA. °Bé – hustoměr Baumé – stupně tohoto hustoměru odpovídají objemovým procentům alkoholu, který vznikne prokvašením hroznového moštu.

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína