Prodej ze dvora, ze sklepa

Také prodej vína ze sklepa nebo přímý prodej. Vyžaduje po výrobci věnovat se více i obchodu, ale za to dosáhne vyšší prodejní ceny vína a neocenitelný je i přímý kontakt se spotřebitelem, kterému může odpovědět na jeho dotazy, pomoci mu s výběrem vína. V Česku se na celkovém objemu prodeje vína podílí zanedbatelnou měrou, v Rakousku a Německu je to podstatně více. Prodej vína ze dvora, označovaný někdy jako prodej pod víchem, je založený na přímém prodeji vína od výrobce malospotřebiteli ke konzumaci přímo na dvoře nebo v přilehlých prostorách obytného domu vinaře. Spotřebitelé jsou většinou stálí zákazníci z blízkého okolí vinaře nebo účastníci různých zájezdů. Důležitým prvkem je přímý kontakt vinaře se zákazníkem. Prodej ze dvora je nejnákladnější, ale finančně nejzajímavější. Vinař při této příležitosti prodává také ostatní výrobky a podává i jednoduchá jídla, v oblibě jsou jeho speciality nebo speciality místní, zabíjačkové výrobky, pečené husy, domácí uzeniny apod. Mimo čepovaného vína prodává i víno do přinesených nádob či v láhvích s etiketou vinaře. Pod pojmem prodej vína ze sklepa, se rozumí prodej většího množství vína sudového nebo láhvového přímo odběrateli, tj. vinárnám, vinotékám anebo případně pořadatelům různých společenských akcí, a to přímým stykem nebo prostřednictvím družstev či zprostředkovatelů.
Ve všech případech je velmi důležité vytvoření si dobrého jména u zákazníků a to pořádáním různých akcí jako degustace přímo u výrobce nebo u odběratelů, poskytováním bezplatných vzorků pro tyto degustace, vydáváním reklamních materiálů, využíváním mediálních akcí apod.

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína