Enolog

Podle definice O.I.V. z roku 1975 je enolog osoba, která na základě svých vědeckých a technických poznatků a vědomostí je schopna plnit přesně definované funkce s ohledem na spolehlivé praktiky. O.I.V. stanovuje velmi podrobný program vzdělávání pro dosažení titulu „enolog“.
Podle všeobecného pojetí ve je Francii označována za enologa osoba, jejíž vědecké znalosti jsou potvrzené diplomem úředně stanoveným zákonem ze dne 19. 3. 1955. Technické a praktické znalosti enologa jsou tak rozsáhlé, že mu dovolují být plně zodpovědným za zpracování hroznů a ošetřování vínaYY dokáže vykonat analýzy hroznů a vína a samozřejmě dokáže využít tyto analýzy. Musí byt schopný stále sledovat nové poznatky z enologie a tyto zavádět a využívat. Enolog je technikem pro vinařství. Viz enologie.

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína