Burčák

Podle zákona č. 321/2004 Sb. a nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 je burčák definován jako částečně zkvašený hroznový mošt obsahující nejméně 1 % obj. skutečného obsahu alkoholu a nejvýše 3/5 celkového obsahu alkoholu. Musí přitom být získán výlučně z vinných hroznů sklizených a zpracovaných v ČR. V podstatě tato definice znamená, že burčákem je kvasící hroznový mošt, který obsahuje alespoň 40 % nezkvašených cukrů. Je to oblíbený nápoj v ČR a v Rakousku. Obsahuje vysoké množství vitamínů skupiny B.

Dodatek dle novely vinařského zákona: Nabízen může být mezi 1. srpnem a 30. listopadem kalendářního roku, v němž byly vinné hrozny sklizeny.

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína