Aroma vína

Aroma vína je soubor látek přírodního původu, které jsou obsaženy ve víně a které lze senzoricky zachytit při čichové a chuťové zkoušce. Jsou zpravidla těkavé a do vína přicházejí buďto jako: 1. primární z hroznů a moštu, 2. sekundární při zpracování, kvašení a zrání, 3. terciální biochemickými vazbami primárních a sekundárních, např. při dlouhodobém zrání vína v láhvi (ležácký buket ). Aromatické látky ve vůni mohou být dobrým ukazatelem odrůdy, geografického původu, stáří vína a také jeho zdravotního stavu.

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína