Agrární komora České republiky

Nevládní organizace reprezentující a obhajující zájmy podnikatelů ze zemědělství, potravinářství a lesnictví ČR. Vznikla v roce 1992 podle zákona č. 301/92 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Je tvořena 61 okresní a regionální agrární komorou (OAK, RAK) a 26 členskými společenstvy (odborným svazem). Představenstvo AK ČR je složeno z 28 zástupců členů a prezidenta, dozorčí radu tvoří 10 zástupců členů a předseda. Sídlo je v Olomouci, AK ČR má úřad v Praze. Jedním z členských společenstev je i Svaz vinařů České republiky.

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína