Statistika a fakta

Statistiky

Podle výsledků registrace ÚKZÚZ činí plocha vinic představující současný produkční potenciál ČR 18,7 tis. ha, přičemž osazených ploch je celkem 18,2 tis. ha. Ostatní plochy představují vyklučené vinice, práva na opětovnou výsadbu a státní rezervu.

Současný produkční potenciál ČR - stav k 31. 12 2019

 osázené plochy vinic   18 189,223 ha
 plochy vyklučených vinic  135,0146 ha
 plochy s právem na opětovnou výsadbu vinic  167,508 ha
 stávající práva na výsadbu v rezervě   224,409 ha
 celkem produkční potenciál 18 716,1547 ha

Z celkových 18 189,223 ha osázené plochy vinic tvoří dvě třetiny odrůdy moštové bílé, jednu třetinu moštové modré a zanedbatelný podíl 1% připadá na stolní a podnožové odrůdy.

Struktura ploch vinic dle kategorií - stav k 31. 12. 2019

kategorie odrůd plocha (ha)
moštové bílé 12 955,6963
moštové modré  5 185,0280
stolní a podnožové  48,4957
celkem 18 198,223

Dle ČSÚ bylo v roce 2019 sklizeno přibližně 67 956 tun hroznů při průměrném výnosu 4,23 t/ha.

Ve vinařském roce 2019/2020 bylo vyrobeno cca 481 tis. hl vína, z toho cca 2/3 bílého a 1/3 červeného vína.

Struktura ploch vinic

Počty vinařských obcí, viničních tratí, pěstitelů a plochy registrovaných vinic s ohledem na členění dle vinařských podoblastí dle zákona 321/2004 Sb. - stav k 31.12.2019

Vinařská podoblast Počet vinař. obcí Počet vinič. tratí Počet pěstitelů Plocha registr. vinic (ha)
Oblast Čechy
Mělnická 40 89 99 326
Litoměřická  35 82 50 322
Ostatní     24 11
Celkem Čechy  75 171  171 659
Oblast Morava
Mikulovská  30 185  2 332 4 984
Slovácká 118 418  7 688 4 469
Velkopavlovická 70 321  6 576 4 871
Znojemská 90 218  1 095 3 198
Ostatní       55 7
Celkem Morava  308 1 142  17 618  17 529
Celkem ČR  383 1 313 17 788 18 189
Plocha osázených vinic

Počty vinařských obcí, pěstitelů, nejrozšířenější odrůdy a plochy registrovaných vinic s ohledem na členění dle vinařských podoblastí dle zákona 321/2004 Sb. - stav k 31.12.2019

Oblast/Podoblast Celkem osázených vinic (ha) % z celkové plochy vinic Počet pěstitelů Pět nejpěstovanějších odrůd
Morava/Mikulovská 4 984 27,4 2 332

Ryzlink vlašský: 651,5 ha

Veltlínské zelené: 432 ha

Ryzlink rýnský: 380 ha

Sauvignon: 333,1 ha

Chardonnay: 332,6 ha

Morava/Slovácká 4 469 24,6 7 688

Ryzlink rýnský: 438,4 ha

Müller Thurgau: 385,3 ha

Chardonnay: 316,1 ha

Veltlínské zelené: 312,4 ha

Rulandské bílé: 310,4 ha

Morava/Velkopavlovická 4 871 26,8 6 576

Veltlínské zelené: 530,6 ha

Müller Thurgau: 367,1 ha

Frankovka: 366 ha

Svatovavřinecké: 322,1 ha

Ryzlink vlašský 259 ha

Morava/Znojemská 3 198 17,6 1 095

Veltlínské zelené: 401,3 ha

Müller Thurgau: 296,2 ha

Ryzlink rýnský 283,8 ha

Sauvignon: 259,2 ha

Svatovavřinecké: 205,5 ha

       
Čechy/Mělnická 326 1,8 98

Ryzlink rýnský: 50,6 ha

Rulandské modré: 40,1 ha

Müller Thurgau: 37,9 ha

Svatovavřinecké: 24,4 ha

Tramín červený: 20,9 ha

Čechy/Litoměřická 322 1,8 50

Müller Thurgau: 76,9 ha

Svatovavřinecké: 35,8 ha

Rulandské modré: 33,3 ha

Ryzlink rýnský: 31,2 ha

Rulandské šedé: 26,3 ha

Odrůdová skladba registrovaných vinic v ČR k 31.12.2019

Odrůda Synonymum Zkratka Celkem (ha) % z celkové plochy
Veltlínské zelené Grüner Veltliner VZ 1 676,87 9,22
Müller Thurgau Rivaner MT 1 458,44 8,02
Svatovavřinecké Saint Laurent Sv 1 012,07 5,56
Ryzlink rýnský Rheinriesling, Riesling RR 1 359,15 7,47
Ryzlink vlašský Welschriezling, Welschriesling RV 1 182,41 6,5
Frankovka Lemberger, Blaufrankisch Fr 1 055,81 5,8
Sauvignon Sauvignon blanc Sg 972,43 5,35
Zweigeltrebe   Zw 745,35 4,1
Rulandské bílé Pinot blanc RB 793,19 4,36
Chardonnay   Ch 973,34 5,35
Rulandské šedé Pinot gris 1 013,95 5,57
Rulandské modré Pinot noir RM 724,52 3,98
Modrý Portugal Blauer Portugieser, Portugieser Blau MP 548,12 3,01
Tramín červený Tramín, Gewürztraminer 699,90 3,85
Muškát moravský MOPR MM 456,98 2,51
Neuburské Neuburger Ng 281,57 1,55
Pálava   Pa 653,94 3,6
André   An 198,85 1,09
Cabernet Sauvignon   CS 222,54 1,22
Veltlínské červené rané Malvasier, Malvasia, Malvasie VČR 150,13 0,83
Cabernet Moravia   CM 192,13 1,06
Ostatní bílé   - 274,38 1,51
Sylvánské zelené Sylvánské, Grüner Silvaner SZ 171,85 0,94
Dornfelder   Dr 161,04 0,89
Merlot   Me 134,03 0,74
Irsai Oliver   IO 103,74 0,57
Hibernal   Hi 341,76 1,88
Muškát Ottonel Muscat Ottonel MO 55,57 0,31
Aurelius   Au 44,3 0,24
Kerner   Ke 67,39 0,37
Ostatní modré   - 37,74 0,21
Neronet   Ne 36,62 0,2
Alibernet   Al 26,33 0,14
Děvín   De 30,96 0,17
Solaris     121,1 0,67
Johanniter     26,74 0,15
Blauburger     10,2 0,06
Regent     12,13 0,07
Laurot   La 5,26 0,03
Fratava   Ft 6,73 0,04
Agni   Ag 5,57 0,03
Roesler     8,4 0,05
Rubinet   Ru 2,87 0,02
Cabernet Cortis     24,05 0,13
Ariana   Ar 2,95 0,02
Sevar   Se 4,52 0,02

Zdroj: Situační a výhledová zpráva Réva vinná a víno, prosinec 2019

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína