Historie révy vinné v Čechách a na Moravě

První zmínky o víně a révě vinné na našem území přinášejí pověsti z konce 9. století.

Dnes má Česká republika 17 531 ha vinic, z jejichž hroznů vinaři vyrábějí jedinečná vína

Roku 892 moravský kníže Svatopluk poslal českému knížeti Bořivojovi a jeho ženě Ludmile sud vína na oslavu narození jejich syna Spytihněva. Dárek se setkal s vřelým přijetím a na světlou budoucnost pěstování révy a výroby vína v našich zemích bylo zaděláno.

Od 11. století se pak o vinařství začínají objevovat první písemné dokumenty a zejména díky klášterům zaznamenalo v následujících staletích vinařství u nás velký rozmach. Významnou roli zde sehrál i také Karel IV., který byl velkým fanouškem vína a zasadil se o jeho rozvoj.

Další velkou renesanci pak naše vinařství zažilo až v devadesátých letech 20. století, kdy se začalo po letech kolektivní hospodaření zaměřovat opět zejména na kvalitu. Vinaři byli nuceni investovat do nových výsadeb a technologií, a celý obor tak během relativně krátkého období srovnal s vinařským světem krok.

Dnes má Česká republika 17 531 ha vinic, z jejichž hroznů vinaři vyrábějí jedinečná vína s rukopisem tradiční moravské a české vinařské školy a otiskem našich unikátních půdních a klimatických podmínek.

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína