Rukověť vinaře

Rukověť vinaře

Tato kniha uvádí nejnovější poznatky v oboru a je určena všem pěstitelům a zájemcům o zpracováním hroznů. Dobře poslouží žákům a studentům jako doplňková literatura pro předmět Vinařství.

Autor: V.Kraus, V.Hubáček, P.Ackermann
Vydavatel: Nakladatelství Květ
Kategorie: vinařství

Čtenáře seznámí se všemi problémy při zakládání vinic a pěstování révy vinné, stejně jako s nezbytným zařízením provozů, sklizní a zpracováním hroznů, technologií a ošetřováním vína i jeho senzorickým hodnocením. Samostatná část je věnována ochraně proti chorobám a škůdcům.

Kniha předních odborníků je určena všem pěstitelům a zájemcům o zpracování hroznů. Jsou zde uvedeny informace o postupech při zakládání vinic a pěstování révy vinné, o sklizni a zpracování hroznů, technologii ošetřování vína, senzorickém hodnocení vína, o zařízeních provozů i o ochraně proti chorobám a škůdcům.
Nové vydání autoři aktualizovali, především kapitoly o vinařském zákoně, o chorobách, škůdcích a registrovaných přípravcích na ochranu rostlin, jsou zapracovány i všechny změny, které se týkají vinařství po vstupu ČR do Evropské unie.

Váz., A5, 268 stran, 12 stran bar. přílohy, cena 261 Kč, ISBN 80-209-0327-5, EAN 978-80-209-03273