Réva a víno v Čechách a na Moravě

Réva a víno v Čechách a na Moravě

Reprezentativní barevná monografie na křídovém papíru zpracovaná kolektivem renomovaných autorů postihuje danou problematiku v širokém záběru; počínaje vinařskou krajinou a historickým vývojem českého a moravského vinohradnictví a vinařství, přes jeho aktuální stav, pěstování révy, až po technologii výroby vína a architekturu spojenou s vinařstvím.

Autor: Vilém Kraus a kol.
Vydavatel: RADIX
Kategorie: informace o víně

Zajímavé jsou i pasáže, které se týkají agroturistiky, vína a jídla a působení vína na zdraví člověka i konkrétních rad pro milovníky vína.

Pokud se týká způsobu zpracování, jedná se o populárně-naučnou publikaci doplněnou řadou zajímavostí a detailů ilustrujících hlavní linii výkladu. Uživatel zde najde i některé dosud nepublikované poznatky. Samotný text je doprovázen řadou barevných fotografií a obrázků i pérovek.