Pít či nepít

Pít či nepít

Víno hrálo v životě našich předků významnější roli nežli má v současné době. Podle někdejší rozlohy vinic a podle odvodů zemských dávek vína se dá usuzovat na spotřebu vína ve středověku.

Autor: Milan Šamánek, Zuzana Urbanová
Vydavatel: RADIX
Kategorie: informace o víně

Obyvatelé Moravy vypili kolem 56 litrů vína na osobu a rok. To bylo stejné množství jaké se dnes vypije ve Francii či Itálii a o němž se předpokládá, že je únosné pro dospělého člověka k prevenci nejrůznějších onemocnění. Víno nejen doprovázelo běžná jídla, ale užívalo se ho jako rozpouštědla v lidovém lékařství a bývalo dokonce předepisováno jako lék. Ještě v 19. století poskytovaly některé nemocenské pokladny úhradu za lékařem předepsaný určitý druh vína, který byl uznáván jako léčebný prostředek.

Zájem současných lékařů o víno není náhodný, ale je založen na pozorování zdravotního stavu lidí konzumujících pravidelně víno ve srovnání s abstinenty. Že může být moderátní konzumace vína zdraví prospěšná, o tom pojednává přesvědčivě podaný výklad našeho předního kardiologa prof. MUDr. Milana Šamánka, DrSc. a jeho spolupracovnice doc. MUDr. Zuzany Urbanové, CSc. Odpovídají v něm fundovaně na veškeré dotazy týkající se správného pojetí konzumace vína.

Z předmluvy prof. ing. Viléma Krause, CSc.