Pestujeme vinič

Pestujeme vinič

Ján Braun, dřívější šéfredaktor v nakladatelství Príroda, a Gašpar Vanek, který působil na KVÚVV v Bratislavě a nyní se zaměřuje aktuální problémy vinohradnictví v regionu Slovenska a Moravy, přepracovali publikaci s podobnou tématikou, která vyšla ve slovenštině před asi 15 lety. Je určena zejména pro širší vinařskou a zahrádkářskou obec.

Autor: J. Braun a G. Vanek
Vydavatel: Nezávislosť
Kategorie: vinohradnictví

Na více než dvou stovkách stran s mnoha barevnými ilustracemi a kresbami G. Vaneka čtenář najde základní informace o anatomii a fyziologii révového keře, doporučení volby odrůd (popisy s mnoha vyobrazeními), o možnostech získání sadbového materiálu, dále se dočte o tom, jak založit vinici, jak jej ošetřovat v prvních letech před výsadbou a o možnostech opěrných konstrukcí. Samozřejmostí jsou také kapitoly o ošetřování révy během vegetace, o přeštěpování révového keře na stanovišti, o obdělávání půdy, výživě a hnojení révy a o potřebě závlah vinic a jejich řízení.

Vzhledem k současné specializaci G. Vaneka zde nechybí statě o ochraně révy – fyziologické poruchy, houbové choroby, škůdci révy, biologická ochrana a zásady míchání postřikových přípravků. Zvláštní kapitolou na závěr je přehled přípravků na ochranu a hnojení révy a také autorův tradiční ochranářský kalendář na rok 2003.