Upravili jsme pravidla podpor podle vašich připomínek

Už ne osmdesát procent registrovaných vinařů a vinohradníků v pořádajícím spolku či zájmovém sdružení, stačit bude jeden. Takovou změnu odhlasovala Rada Vinařského fondu v tematickém okruhu E, který se týká propagačních akcí s tematikou vína a vinařství. Toto pravidlo vyvolalo největší kritiku, protože mezi členy spolků a sdružení jsou často také zástupci obcí či další místní podnikatelé.

VF

Nově by mělo platit, že o podporu mohou požádat pouze právnické osoby, které jsou ve svém principu uskupením vinařů a vinohradníků. Není tedy přesně specifikováno, o jakou právnickou osobu se jedná a zmírnili jsme i podmínku registrace členů toho uskupení dle zákona o vinohradnictví a vinařství. Stačí, když v registru bude jeden z členů. Dalším možným žadatelem může být výrobce vína.

Změnu ještě musí schválit Ministerstvo zemědělství. Od 1. června definitivně platná pravidla vyvěsíme na stránkách Vinařského fondu.

Další změny v Pravidlech pro žadatele o podporu

Termín předkládání žádostí 1. 7. – 15. 8. 2024

Od 1. června budou na stránkách Vinařského fondu vyvěšena Pravidla pro další termín podávání žádostí.

Letní termín podávání žádostí je určen pro projekty realizované od 1. října 2024 do 31. března 2025.

Lze žádat o podporu na pořádání:

  • Místních výstav (Ba)
  • Regionálních soutěží vín (Bb)
  • Soutěží vín s celorepublikovým významem (Bc)
  • Seminářů, školení, přednášek (Ca)
  • Cyklů školení, kurzů (Cb)
  • Propagačních akcí s tematikou vína a vinařství (E) – festivaly, slavnosti vína, otevřené sklepy apod.

O podporu lze požádat také na významné projekty, které nespadají do ostatních vyhlašovaných tematických okruhů. (F)

Odstranili jsme hodnotící kritérium, které zvýhodňovalo žádosti předložené v první třetině vyhlášeného termínu. Ale Rada Vinařského fondu se shodla na tom, že může přihlédnout k datu předložení žádosti při přidělování podpor.

Všem žadatelům doporučujeme, aby své žádosti zpracovali kvalitně a aby se opravdu zamysleli nad vyplňováním hodnotících kritérií (dotazník hodnocení). Na základě údajů v dotazníku hodnocení jsou žádostem přiděleny body. Žádosti jsou pak podle přidělených bodů seřazeny a Rada Vinařského fondu přiděluje podporu až do výše vyčleněných finančních prostředků pro danou oblast. V tomto druhém termínu máme k přerozdělení výrazně méně peněz než v termínu prvním.

Pokud si nejste jistí, do kterého okruhu svoji žádost směřovat nebo potřebujete další pomoc, neváhejte se obrátit na naši kolegyni Lucii Krainovou (541 652 479 mobil: 606 602 587 e-mail: krainova@vinarskyfond.cz).

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína