Představili jsme se nejmladší generaci vinařů

Základ úspěchu je v dobré komunikaci a ta je úkolem Vinařského fondu nejen k zákazníkům, ale i k vinařům a vinohradníkům. Proto jsme se s téměř hodinovou prezentací naší činnosti vypravili za studenty na Střední vinařskou školu Valtice a na Zahradnickou fakultu MENDELU v Lednici. Tam se konaly dokonce dvě přednášky, každá pro studentky a studenty jiného ročníku.

VF

„Při nástupu do funkce jsem si jako jeden z hlavních úkolů dal posílit interní komunikaci k vinařské obci. Proto také vznikl newsletter, který zrovna čtete. Ale nejlepší je věci probrat napřímo. A kde začít jinde, než u nastupující generace,“ vysvětlil smysl akcí ředitel Vinařského fondu Zbyněk Vičar.

Při prezentaci představil historii fondu, jeho zákonné ukotvení, strukturu a způsob řízení. Nechal přítomné nahlédnout do rozpočtu a vysvětlil systém přidělování podpor. Důležitou částí prezentace byly také značky, které Fond vlastní a marketingově podporuje, tedy Vína z Moravy, vína z Čech a Svatomartinské.

VF

„Chtěl jsem ukázat objem a šíři naší práce. Od administrace podpor přes marketingové kampaně, jejich podobu, měření a výsledky. Také to, jak podporujeme vinařskou turistiku, staráme se o web a sociální sítě, děláme průzkumy trhu a co plánujeme do budoucna,“ dodal Vičar.

Podle něj studenty přednášky zajímaly a padlo dost dotazů na konkrétní věci. Jsme samozřejmě připraveni zavítat s obdobnou nabídkou kamkoli, kde o to projeví zájem. Stačí se ozvat na e-mail vicar@vinarskyfond.cz. Strukturu si můžete prohlédnout níže.

Závěrem bychom chtěli poděkovat panu řediteli Tomáši Javůrkovi a vinařským pedagogům Kamilovi a Martinovi Prokešovi, že prezentaci na svých školách umožnili a pomohli zorganizovat.

Soubory ke stažení

Prezentace
pdf, 7329622

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína