TERRAVINO 2020 Izrael - informace pro vinaře

Informace o možnosti přihlásit vzorky na zahraniční soutěž podporovanou Vinařským fondem. Termín přihlášení: do 26.10.2020.

TERRAVINO  2020, Izrael

  • Termín přihlášek - 26. 10. 2019 12,00 hod. online: https://terravino.org/my-account/ a https://terravino.org/register_sample/
  • Etiketa: přilepit na přepravní karton kvůli identifikaci vína
  • Karton označte: TERRAVINO 2020, NOT FOR SALE, NOT COMMERCIAL VALUE!!!
  • Přihlašovací poplatek: 150,00 EURO/vzorek + DPH, pokud přihlásíte 4 placené vzorky - 2 další vzorky máte zdarma
  • Počet lahví 3 ks (plně adjustované láhve s originální etiketou), k lahvím na krabice přiložte do fólie vždy kopii přihlášky a analýzu příslušného vzorku a etiketu vína
  • Analytický rozbor vína: ne starší než 1 rok; Vzorky bez rozboru nebudeme přijímat!!!
  • Vzorky doručte i s originálem dokumenty (1x přihláška a rozbory) v termínu dne 26. 10. 2020, 12,00 hod. na adresu: Centrum Excelence, Sobotní 1029, Valtice.
  • Případné další informace: info@terravino.org; tel: +972 544 858 089
  • Vyplnit tabulku vín v excelu viz. příloha a zaslat na narodni@vinarskecentrum.cz, bez řádně vyplněné a zaslané tabulky emailem, nebudou vzorky odeslány na soutěž.

Další informace:

Doprava: přihlášených vzorků bude hrazena v plné výši Vinařským fondem

Přihlašovací poplatek: na základě počtu vzorků vám Národní vinařské centrum, o.p.s. vystaví fakturu v Kč (výše v Kč bude odvozena od přihlašovacího poplatku v zahraniční měně, přepočítaného podle aktuálního kurzu). Fakturovaná částka bude v plné výši přihlašovacího poplatku. Pokud jste si podali žádost do 15.2.2019 o podporu přihlašovacích poplatků na Vinařském fondu, tato podpora vám bude vyplacena VF po předložení všech dokumentů, které jsou k tomu potřeba. Celní popř. další poplatky spojené s účastí na soutěži plně hradí firma, která přihlásila vzorek na hodnocení.

Místo dodání vzorků a podkladů: prostory Národní vinařské centrum, o.p.s., Sobotní 1029, Valtice 691 42

Kontaktní osoba: Ing. Marek Babisz, hlavní sommelier NVC, mobil: +420 602 470 262, tel. 519 352 072

Veškeré podklady (statuty, přihlášky, informace) k jednotlivým soutěžím jsou v příloze. Přihlášky se vyplňují on-line na webové stránce soutěže. Materiály jsou v angličtině; v případě potřeby vám individuálně poradíme a pomůžeme s vyplněním přihlášek a odpovíme případné nejasnosti.

Soubory ke stažení

Technické podklady TERRAVINO Izrael 2020
docx, 100611
Tabulka vín zaslat v xls do NVC
xlsx, 42887
Kategorie TERRAVINO Izrael 2020
docx, 17203

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína