První pracovní setkání členů PIWI CZ

Dne 13. 9. 2021 proběhlo v Lednici na Mendelově univerzitě Brno, Zahradnické fakultě v Lednici od 9:30 do 12:30 první setkání regionálního sdružení PIWI CZ. Ústav vinohradnictví a vinařství ZF v rámci své výzkumné činnosti sleduje a vyhodnocuje na pokusné vinici o výměře asi 4 ha odrůdy a novošlechtění  révy vinné s cílem vybrat nejvhodnější kandidáty pro vinařskou praxi. Součástí vinice je i udržování genofondu révy.

Dne 13. 9. 2021 proběhlo v Lednici na Mendelově univerzitě Brno, Zahradnické fakultě v Lednici od 9:30 do 12:30 první setkání regionálního sdružení PIWI CZ. Ústav vinohradnictví a vinařství ZF v rámci své výzkumné činnosti sleduje a vyhodnocuje na pokusné vinici o výměře asi 4 ha odrůdy a novošlechtění  révy vinné s cílem vybrat nejvhodnější kandidáty pro vinařskou praxi. Součástí vinice je i udržování genofondu révy.

Prof. Pavel Pavloušek podrobně provedl přítomné vinicí a předvedl již v tuzemské i zahraniční praxi pěstované PIWI odrůdy, dále podnožové a pěstitelské pokusy. V sortimentu se nachází již v některé zemi registrované PIWI odrůdy, včetně stolních a zkoušených nových semenáčů, či už naroubovaných kandidátů na odrůdu, celkem jde o stovky různých rostlin. Z podnožových pokusů jsou sledovány nejčastěji pěstované podnože, zastoupeny jsou ale i u nás málo používané podnože Ferkal a Paulsen, které podporují jak odolnost k „vápnu“ tak kvalitu hroznů.

Dále jsou založeny srovnávací pokusy na účinnost biologicky odbouratelných přípravků jak stávajících, tak perspektivních. V neposlední řadě je zkoumán vliv hustoty výsadby keřů (různá rozteč v řádku) a jejich řez i s ohledem na eliminaci výskytu komplexu houbových chorob ESCA.

Zúčastnění členové vyjádřili uznání za široký sortiment PIWI odrůd i novošlechtění a rovněž tak velmi dobrou úroveň agromanagmentu a agrotechniky, kterou zajišťují pouze 2 zaměstnanci a studenti v rámci odborných cvičení.  

Dále následovala degustace 8 vzorků vín s výkladem k jednotlivým odrůdám, které přivezli a představili sami členové PIWI CZ. Byly to odrůdy Cabernet blanc, Cabernet eidos, Donauriesling, Pinotin, Savilon, Souvignier gris a cuvée PIWI odrůd s Vitis vinifera.

Na závěr degustace se rozvinula diskuze k činnosti a budoucím záměrům PIWI CZ. Byla podána informace o společných aktivitách ÚKZÚZ Brno, PIWI CZ a MZe, které se prostřednictvím svého oddělení pro víno zajímá o PIWI odrůdy a je připraveno aktivně podpořit další výsadby ekologických vinic, pro které jsou PIWI odrůdy důležitou součástí. V současnosti se hledá cesta jak zvýhodnit právě výsadbu PIWI odrůd v rámci nové Společné zemědělské politiky.

Dále padla myšlenka, aby byl podán návrh na Vinařský fond o zařazení 2-3 odrůd do úspěšného programu Svatomartinských vín. Tato aktivita vyvolala jak pozitivní, tak roztržitou debatu s tím, že bude muset proběhnout široká diskuze mezi vinaři.

Byla také podána informace, že začátkem prosince tohoto roku by se měla fyzicky uskutečnit valná hromada PIWI International v San Michele all'Adige (Jižní Tyrolsko), na kterou budou členové PIWI CZ pozváni. Součástí by měla být i exkurze v regionu.

PIWI CZ jako součást Svazu vinařů ČR a PIWI International vznikla v letošním roce. Zájemci o členství mohou kontaktovat jejího předsedu, Ing. Františka Mádla: fmadl1917@gmail.com, tel.: 602 780 364

František Mádl a Jiří Sedlo

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína