Termín pro podání žádosti o podporu na Vinařský fond je 15. 8. 2021

Rádi bychom upozornili, že konečný termín pro podávání žádostí se rychle přibližuje. Pokud chcete realizovat svoje aktivity od října do března a svoji žádost jste si nepodali na začátku roku, pak je toto poslední šance.

Žádosti lze podávat do 15. srpna, ale jelikož je to neděle, tak pro ty, co nemají datovou schránku, je konečný termín 13. srpna v pátek. V uvedený den žádost musí být prokazatelně doručena nikoli pouze odeslána poštou.

Pro podání žádosti lze využít https://portal.vinarskyfond.cz/. Ale zde platí, že pokud žadatel nemá elektronický podpis, musí žádost z portálu vytisknout a doručit datovou schránkou, doporučenou poštou nebo osobně.

Více informací najdete na stránkách www.vinarskyfond.cz nebo na výše uvedeném portálu nebo kontaktujte pracovníky Vinařského fondu.

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína