Další netradiční výrobní postupy

Vinaři se odedávna různí v přístupech k vínu a jeho filozofii a každý se snaží předat vínu svou jedinečnost. A právě díky tomu nejsou všechna vína stejná a můžeme v nich stále objevovat to nové. Základní postup výroby vína je ale pro všechny stejný, a aby se výsledný produkt mohl nazývat vínem, dokonce i povinný. Protože je ale doba, kdy se každý snaží přijít na trh s něčím zvláštním a jedinečným, mnoho vinařů stále častěji přistupuje k netradičním způsobům výroby vína. A s jakými se kromě výše uvedeného kvevri můžeme ještě v moravských a českých sklepích potkat?

Biovína

Prvním a asi nejznámějším a nejrozšířenějším odlišným přístupem k výrobě vína je bio. Biovíno je takové, které je vyrobeno dle zásad ekologického zemědělství definovaných českou i evropskou legislativou. Nejdůležitější zásadou je zde používání ochranných prostředků pouze na bázi elementární síry a mědi. Zcela zakázáno je používat k hubení plevelů herbicidy a používat konvenční průmyslová hnojiva. Mezi vinaři je biovíno stále populárnější, a i když nemají v bio režimu celou výrobu, tak se snaží ve svém sortimentu nabízet alespoň jedno nebo dvě vína vyrobená dle těchto zásad. Ochutnat moravské nebo české biovíno tak není nic nedosažitelného. Ve faktickém bio režimu navíc najdeme řadu vinařů, kteří zásady ekologického hospodaření reální dodržují, ale o označení bio neusilují. Nabízejí pak srovnatelná vína ovšem bez oficiálního označení.

Biodynamická vína

Ještě dál než biovína jdou v tomto směru biodynamická vína. Dodržují většinu zásad jako klasická biovína, ale nepoužívají vůbec žádné chemické látky k ochranně vinné révy ani žádnou jinou dodanou chemii. Vracejí se tedy k tomu, jak se pěstovalo a vyrábělo víno zhruba před 200 lety. Pro pěstování biodynamických vín je pak nezbytné ozdravit půdu ve vinicích. Zvláštností tohoto přístupu je také dodržování kalendáře, který určuje, kdy rostliny zasadit, hnojit, přesazovat či sbírat plody.

Autentisté

Do jisté míry vycházejí jak z biovín, tak z biodynamických vín tzv. autentisté. Nedá se ale prostě a jednoznačně říct, že tito vinaři jsou pouze biovinaři. Tento spolek sdružuje naturální vinaře s podobným názorem na pěstování a výrobu vína, který se v mnohém liší od většinové praxe ostatních vinařů. Jejich cílem je vyrábět přírodní, nemanipulovaná vína, která sice nejsou tak uhlazená a vycizelovaná jako vína ostatních vinařů, ale respektují přírodu a odrážejí ducha vinařské krajiny. Nezavrhují výdobytky současné vědy a vyspělých technologií, jen se je snaží používat neinvazivní metodou, s rozumem a jen v té nejnutnější míře.

Oranžové víno (kachetinská metoda)

Oranžová vína se běžně vyrábějí tzv. kachetinskou metodou a zrají v kvevri nádobách. Někteří vinaři však pro výrobu „oranžových vín“ nepoužívají gruzínské hliněné amfory, ale nechávají víno stejným způsobem kvasit a zrát v dřevěných sudech. Výsledek je pak opticky stejný, ovšem s puncem dubového sudu. Průkopníkem takovéto výroby oranžových vín u nás je např. vinař Vladimír Tetur z Velkých Bílovic.

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína