Svaz vinařů zahájil výběr Vinařství roku 2018

Právě odstartoval již 9. ročník prestižní soutěže Vinařství roku. V úvodní fázi výběru nejlepšího vinařství probíhají nominace do soutěže. Přihlášená vinařství budou rozdělena do třech kategorií – malé, střední a velké vinařství a následně odborná komise vybere ta nejlepší jako vítěze jednotlivých kategorií a z nich také absolutního vítěze, který obdrží titul Vinařství roku 2018. Vinařství roku pořádá Svaz vinařů ČR za finanční podpory Vinařského fondu.

Svaz vinařů České republiky uděluje tento titul vinařství, které svým podnikáním v oboru nadmíru pozitivně vybočuje z řady ostatních vinařství v České republice.

„Od 90. let moravské a české vinařství urazilo obrovský kus cesty. To, že nejlepší vinařství ze všech vyrábí vynikající vína, to už je dnes vlastně samozřejmost. S nadsázkou mohu říci, že toto bychom už u finalistů ani nemuseli hodnotit. Jazýček na vahách pak tedy vychylují další důležité aktivity každého vinaře, které posouvají celé naše vinařství jako odvětví kupředu,“ vysvětluje šíři záběru nejvyšší oborové soutěže prezident Svazu vinařů ČR JUDr. Tibor Nyitray.

Soutěž Vinařství roku je rozdělena do třech fází. V první fázi, od 3. září, budou probíhat nominace, které budou ukončeny 3. října. Nominovat jednotlivá vinařství mohou vinařské spolky a sdružení, nebo se mohou vinařství nominovat sama, pokud ovšem plní veškeré povinnosti dané vinařským zákonem.

Následně bude nominované hodnotit porota složená ze zástupců širší odborné veřejnosti z řad vinohradníků a vinařů, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, odborného tisku, enologie, sommelierství, marketingu, prodeje vína, architektury nebo designu. Toto hodnocení potrvá od 4. do 19. října a zúží počet nominovaných na finálových devět – 3 malá vinařství (do 50.000 litrů/rok), 3 střední (50.001 – 250.000 litrů/rok) a 3 velké vinařství (nad 250.000 litrů/rok).

V konečné třetí fázi posoudí sedmičlenná odborná komise přímo v jednotlivých vinařstvích, do jaké míry naplňují finalisté stanovená soutěžní kritéria, a definitivně rozhodne o vítězích.

Celý proces hodnocení bude završen 24. ledna, kdy budou na brněnském výstavišti v Pavilonu A3 oceněny významné osobnosti moravského a českého vinařství za záslužné počiny, a především vítězové ve třech soutěžních kategoriích a absolutní vítěz Vinařství roku 2018. Slavnostní vyhlášení bude opět moderovat pan Marek Eben.

Podívejte se na naši videopozvánku.

Soutěž vyhlašuje a titul „Vinařství roku“ uděluje Svaz vinařů České republiky ve spolupráci s Národním vinařským centrem, za významné podpory Vinařského fondu ČR a Jihomoravského kraje.

Důležité termíny:

3. září 2018 – vyhlášení soutěže o titul Vinařství roku 2018 a začátek příjmu nominací

3. října 2018 – ukončení možnosti nominace a přihlášení

4. – 19. října 2018 – hlasování poroty – výběr devíti finalistů

Listopad 2018 – hodnocení finalistů odbornou komisí

24. ledna 2019 – slavnostní vyhlášení vítězů – Veletrhy Brno, Pavilon A3 Rotunda

Více informací naleznete na www.vinarstviroku.cz

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína