Vinohradnicko - vinařské semináře Moravínu 2018

Moravín - svaz moravských vinařů - pořádá a srdečně zve na třídenní VINOHRADNICKO-VINAŘSKÉ SEMINÁŘE s mezinárodní účastí ve dnech 10., 11. a 12. dubna 2018 HOTEL CENTRO HUSTOPEČE.

Pozvání a informační pokyny.
Dovolujeme  si  Vás  pozvat  na  tradiční  třídenní  vinohradnicko-vinařské  semináře  s mezinárodní  účastí pořádané Moravínem, svazem moravských vinařů. Současně  zasílám  program  semináře,  pokud  Vás  letošní  nabídka  přednášek  oslovila,  zašlete  prosím řádně vyplněnou přihlášku prostřednictvím e-mailu na info@moravin.eu nebo vseidlova@iol.cz – e-mailová přihláška je akceptována i bez podpisu nebo razítka.

Přihlášku lze také zaslat na korespondenční adresu:
MORAVÍN,  svaz  moravských  vinařů,  Nová  48,  692  01  MIKULOV  nebo  PO  BOX  88, 692  01  MIKULOV.
Přihlášku prosím zašlete obratem,  nejpozději do 9.  dubna 2018. Informace, program a přihláška bude také k dispozici na webu Moravínu na adrese www.moravin.eu.

Účastnický  poplatek  zaplaťte  obratem,  nejpozději  však  do  9.  dubna  2018  převodem  na  účet MORAVÍNU  u  České  spořitelny  Mikulov  a.s.,  č.  ú.  1381622309/0800,  variabilní  symbol  je  IČ  firmy, specifický symbol 1004218, případně hotově u prezence. Doklad o úhradě prosím předložte na požádání při prezenci  před  zahájením  semináře.  Přihláška  na  školení  je  závazná,  po  předložení  dokladu  o  úhradě  je přenosná,  uhrazený  účastnický  poplatek  se  při  neúčasti  nevrací.  Pohřebujete-li  vystavit  na  účastnický poplatek fakturu, vyznačte požadavek na přihlášce.

VÍCE V PŘÍLOHÁCH KE STAŽENÍ

 

Soubory ke stažení

Přihláška (docx)
docx, 37486
Pozvánka - info (pdf)
pdf, 685025
Program (pdf)
pdf, 622636

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína