Situační a výhledová zpráva Réva vinná a víno za rok 2016 (prosinec 2017)

Pro případné zájemce Vám předkládáme tradičný Situační a výhledovou zprávu "Réva a víno". Předkládaná SVZ navazuje na informace uvedené ve zprávě, která byla vydána v září 2016. Údaje obsažené v předkládané SVZ byly zpracovány na základě informací a dat dostupných k 31. 12. 2016, pokud není uvedeno  jinak. Vydalo Ministerstvo zemědělství ČR.

V roce 2016 tvořila obhospodařovaná plocha vinic v ČR téměř 17,7 tis. ha; přičemž produkční potenciál  v ČR  se  pohyboval  na  úrovni  přibližně  18,5  tis.  ha.  K 31.  12.  2016  bylo  registrováno 18,2  tis.  pěstitelů.  Mezi  nejčastěji  pěstovanými  odrůdami  révy  vinné  v  roce  2016  byly: Veltlínské  zelené,  Müller Thurgau,  Ryzlink  rýnský  a  Ryzlink  vlašský  z  bílých  odrůd,  Svatovavřinecké, Frankovka, Zweigeltrebe a Rulandské modré z modrých odrůd.

V roce 2016 bylo v ČR vysazeno téměř 455 ha nových vinic. V roce 2016 patřily mezi nejčastěji vysazované  odrůdy  z bílých  odrůd  Pálava,  Rulandské  šedé, Veltlínské  zelené,  Chardonnay  a  Hibernal; z modrých  odrůd  pak  výrazně  převažovalo  Rulandské  modré  nad  Modrým  Portugalem,  Merlotem a Dornfelderem.

Dle údajů Českého statistického úřadu bylo v roce 2016 sklizeno celkem 75 905 tun hroznů révy vinné,  což  je  téměř  o  16  %  méně  než  v roce  předchozím.  Výnos  hroznů  révy  vinné  se  pohyboval na úrovni 4,80 t/ha, což znamená pokles o 16 % oproti minulému roku. Produkce vína v ČR se v posledních třech letech pohybuje okolo 657 tis. hl/rok. Z celkové produkce vína v ČR připadají cca 2/3 na bílá vína a 1/3 připadá na vína červená. Celková spotřeba vína v ČR za vinařský rok 2015/2016 byla 2 150 tis. hl. Do ČR bylo v roce 2016 dovezeno celkem cca 1 403 tis. hl a vývoz vinařských produktů z ČR činil cca 61 tis. hl.

V  roce  2016  bylo  v  ČR  registrováno  9  spolků VOC,  vína  originální  certifikace  se  produkovala v celkem šesti spolcích, v rámci apelačního systému se zatřídilo celkem 3 721 hl VOC vín Vinohradnický a vinařský sektor v ČR je regulován závaznými národními a unijními  (komunitárními) předpisy. S tím souvisí i provádění příslušných kontrol, jejichž cílem je zjistit, zda činnosti probíhající v sektoru vinohradnictví a vinařství jsou v souladu s těmito předpisy.

Také  v  roce  2016  byly  vinohradníkům  a  vinařům  vypláceny  podpory  z  různých  dotačních  zdrojů, tj   podpory  z  prostředků  ČR  -  národní  dotace  vyplývající  ze  zákona  o  zemědělství,  podpory z prostředků Vinařského fondu, podpory poskytované PGRLF, podpory z prostředků EU - podpory v rámci SOT s vínem, podpory v rámci SAPS a podpory z prostředků ČR a EU - podpory v rámci Programu rozvoje venkova.

V roce 2016 dosáhla produkce vína ve světě 267 mil. hl (v EU 166 mil. hl), celková plocha vinic se stabilizovala na 7,52 mil. ha a spotřeba se odhaduje na 242 mil. hl vína

-> Zpráva ke stažení zde

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína