Info pro vinaře k soutěžím vín pro rok 2018 – podpora účasti vzorků

Jak jsme vás informovali v prosinci, Rada Vinařského fondu rozhodla o tom, že podpora účasti vzorků vín na soutěžích bude realizována formou žádosti o podporu.

Tzn., že vinař, který se svými vzorky bude chtít účastnit vypsaných soutěží (viz http://vinarskyfond.cz/wp-content/uploads/2017/12/seznam_akci_vinari_2018.pdf), a získat finanční podporu z Fondu, musí do 15.2. 2018 podat (rozhoduje datum doručení) žádosti o podporu – formuláře jsou jednoduché – vzor zde: http://vinarskyfond.cz/wp-content/uploads/2017/12/Formular_zadost_o_podporu_soutez_vzor.pdf. Na každou soutěž se podává samostatná žádost – formulář.

Vzhledem k tomu, že tři soutěže, a to konkrétně Vinalies Internationales (Paříž), International Wine Challenge London, Les Grands du Vin (Štrasburk) se konají v měsících lednu - březnu 2018 a nebylo by možné vzhledem k termínům podat žádost dle Pravidel pro žadatele, rozhodla Rada o tom, že tyto tři soutěže budou řešeny ještě „po staru,“ tj. prostřednictvím Národního vinařského centra. Vinařský fond v tomto případě hradí administrativu, dopravu vín a u dvou vzorků/výrobce 50% přihlašovacího poplatku. Národní vinařské centrum před konáním každé z těchto soutěží bude informovat vinaře o možnosti účasti. Na tyto tři soutěže se tedy nepodává žádná žádost, NVC vinařům fakturuje již částku poníženou o výše uvedené poplatky.

Info k soutěžím Vinalies Internationales, IWC London, Le Grands du Vin: NVC, Marek Babisz, marek.babisz@vinarskecentrum.cz, 602470262

Info obecně k podporám z VF: Pavel Večeřa, vecera@vinarskyfond.cz, 606602587

 

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína