Školení k novinkám ve vinařské legislativě - Hustopeče, Valtice a Mělník

Ministerstvo zemědělství – oddělení pro víno ve spolupráci s ÚKZÚZ stejně jako v předešlých letech pořádá sérii setkání s vinohradníky a vinaři za účelem seznámení se s novinkami v legislativě a návazných změnách, např. v Registru vinic.

Taktéž letos bude MZe pořádat několik školení pro vinohradníky, vinaře a obchodníky s vínem. Vzhledem k blížícímu se konci roku (a s ním spojenou expirací hlavních přechodných ustanovení novely zákona č. 321/2004 Sb.) lze daná školení využít jako příležitost k rekapitulaci a případnému osvětlení zásadních principů, které novela zákona č. 321/2004 Sb., zavedla.

Školení (s částečně obměněným programem) proběhnou na třech místech v rámcí tří listopadových dnů:

1) 13. 11. 2017, Hustopeče, Hotel Centro, od 13:00 hod. (velký přednáškový sál)
Pořádá MZe - Odbor rostlinných komodit ve spolupráci s Moravínem.

Program:
- Hlavní aspekty novely zákona č. 321/2004 Sb.
Bc. David Filip, M.A., MZe Praha
- Novela zákona č. 321/2004 Sb., ve vztahu ke kontrole vína
Ing. Bronislav Pavelka, SZPI Brno
- Novela zákona č. 321/2004 Sb., ve vztahu k Registru vinic
Ing. Rostislav Gruna, ÚKZÚZ Znojmo-Oblekovice

Přihlášky na info@moravin.eu nebo SMS na tel. 602 559 226, obojí nejpozději do 6. listopadu 2017! Více informací v příloze ke stažení níže.

2) 16. 11. 2017, Valtice, Národní vinařské centrum, od 10:00 hod. (přednáškový sál Centra Excelence, Sobotní 1029)
Pořádá MZe - Odbor rostlinných komodit ve spolupráci s Národním vinařským centrem.

Program:
- Hlavní aspekty novely zákona č. 321/2004 Sb., diskuse
Bc. David Filip, M.A., MZe Praha
- Novela zákona č. 321/2004 Sb., ve vztahu ke kontrole vína, diskuse
Ing. Bronislav Pavelka, SZPI Brno
- Novela zákona č. 321/2004 Sb., ve vztahu k Registru vinic, diskuse
Ing. Rostislav Gruna, ÚKZÚZ Znojmo-Oblekovice
- Novinky v soutěžích vín a Národním vinařském centru, diskuse
Ing. Pavel Krška

Více informací v příloze ke stažení níže a na stránkách Národního vinařského centra. Pro přihlášení pokračujte zde: http://www.vinarskecentrum.cz/kurzy-a-seminare/?detail_kurzu=319. Bez vyplnění přihlášky nelze místo na školení garantovat.

3) 30. 11. 2017, Mělník, Česká zahradnická akademie, od 15:00 hod. (Na Polabí 411)
Pořádá MZe - Odbor rostlinných komodit ve spolupráci s Cechem českých vinařů.

Program:
- Zhodnocení akcí roku 2017 a plán na 2018
Stanislav Rudolfský, předseda Cechu českých vinařů
- Nejnovější informace o novele vinařského zákona
Bc. David Filip M.A., MZe a zástupce ÚKZÚZ
- Cesty za vínem
JUDr. Luboš Bárta, MBA
- Zpráva technologické komise

Přihlášky na weitoschova@seznam.cz. Více informací v příloze ke stažení níže.

Soubory ke stažení

pdf, 254748
pdf, 250147
pdf, 134512

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína