Regionální potravina Jihomoravského kraje a ZLATÁ Chuť jižní Moravy 2017

Vážení vinaři, dovolujeme si Vás oslovit s informací o realizaci dalšího ročníku potravinářských soutěží o ocenění Regionální potravina Jihomoravského kraje (osmý ročník) a ZLATÁ Chuť jižní Moravy 2017 (12. ročník). Nelze přihlásit vína, ale výrobky z révy, jako želé, marmelády apod.

TERMÍN UZÁVĚRKY PŘIHLÁŠEK:       8. června 2017 do 12:00 hodin

Prosíme o průběžné odesílání vyplněných přihlášek z důvodu následného zpracování podkladů pro hodnotitelskou komisi.

POZOR:

V úvodu oslovení (viz nahoře) jsou uvedeny soutěže Regionální potravina Jihomoravského kraje (dále RP JMK) a ZLATÁ Chuť jižní Moravy 2017 (dále ZCH). I v letošním roce zařazujeme soutěžní výrobky až po vyhodnocení hodnotitelskou komisí na základě získaných bodů do kategorií podle typu soutěže, kdy v RP JMK je kategorií devět a v ZCH dvanáct, tj. ZCH má podrobnější dělení výrobků do kategorií, např. nápoje dělí na kategorii alkoholických nápojů a na kategorii nealkoholických nápojů. Tento způsob hodnocení nemá vliv na počet a velikost vzorků, na vyplňování přihlášek, přiloženou dokumentaci atd. „VŠE JE JENOM V JEDNÉ SPOLEČNÉ VERZI“ (Příloha A, Příloha B a Příloha C)

 

 

PŘIPOMENUTÍ: (z textu Regionálních podmínek RP JMK 2017)

a) počet soutěžních výrobků: do každé kategorie může každý výrobce přihlásit až 10 výrobků

b) počet obsazených kategorií: každý soutěžící může soutěžit i ve více (až ve všech) kategoriích – podle svého výrobního zaměření

Na spolupráci s Vámi a všemi dalšími v podpoře rozvoje regionu Jihomoravského kraje se těší

Ing. Václav Hlaváček, CSc.

Ing. Jaromír Musil, Ph.D.

Ing. Eva Chromečková

Kateřina Patočková

Další informace získáte:

-         na internetových stránkách

www.kisjm.cz

-         na telefonu

Ing. Jaromír Musil, Ph.D. (607 612 772)

Ing. Eva Chromečková (725 035 960)

Kateřina Patočková (601 563 794)

-         v kanceláři

Regionální agrární komora Jihomoravského kraje

Kotlářská 53 (9. patro)

602 00 BRNO

 

Regionální agrární komora

Jihomoravského kraje

Kotlářská 53

602 00  BRNO

 

Tel.: +420 549 216 864

Fax.: + 420 549 216 878

rak@rakjm.cz  

 

Soubory ke stažení

pdf, 215901
doc, 26624
pdf, 836091
doc, 70144
doc, 37376
pdf, 256284
pdf, 253955

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína