Nabídka spolupráce na Hrách VIII.letní olympiády dětí a mládeže

Vážení vinaři, Ve dnech 24. až 29. června letošního roku se v Brně pořádají Hry VIII. letní olympiády dětí a mládeže 2017 (dále jen ODM). Organizátorem této velmi významné sportovní akce, které se účastní více než 4500 mladých sportovců, je Jihomoravský kraj ve spolupráci se statutárním městem Brnem a Českým olympijským výborem.

Rádi bych Vás tímto požádali a možnost poskytnutí vína ve formě sponzoringu této akce.

Poskytnuté lahve vína by byly k dispozici ve VIP zónách, které budou vytvořeny pro významné hosty kraje v prostoru zahájení Her (Pavilon F brněnského výstaviště), na osmi vybraných sportovištích v průběhu soutěží a v Olympijské vesnici, která bude v areálu Vysokého učení technického Pod Palackého vrchem. VIP zóny budou složit jako zázemí s drobným občerstvením a nápoji. Případně mohou být lahve využity jako součást dárkového balíčku pro VIP hosty.

V případě, že budete mít zájem lahve vína pro tuto příležitost poskytnout, může JMK Vaši společnost prezentovat formou reklamy, např. umístěním roll-up bannerů či obdobných reklamních předmětů v prostorech VIP zón apod. V případě výraznější podpory se můžete stát i partnerem ODM, kdy se loga mohou objevit i na oficiálních webových stránkách ODM, v tištěných materiálech a dalších.

Za jakoukoli spolupráci budeme velmi vděční.

S pozdravem za organizátory akce

Ing. Kateřina Konečná

odbor školství – oddělení sportu

pověřená vedením oddělení

Krajský úřad Jihomoravského kraje 

Žerotínovo nám. 3, 601 82  Brno

telefon: 541 65 1610, 728 558 893

e-mail: konecna.katerina@kr-jihomoravsky.cz

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína