Weinparade Poysdorf 2017 - Informace pro vinaře

Vážení vinaři, po roce opět zasílám přihlášku a podmínky účasti soutěžní přehlídky vín rakouské vinařské oblasti Weinviertel, na 44. Weinparade Poysdorf 2017. Pokud budete mít zájem zúčastnit se, přečtěte si prosím pozorně přiložené materiály i tento dopis.  

Stejně jako v minulých letech bude soutěž pro naše vinaře organizačně zajišťovat Moravín, svaz moravských vinařů.

Chcete-li se zúčastnit této soutěže prostřednictvím Moravínu, zašlete dle dispozic řádně vyplněnou přihlášku na jeden z uvedených e-mailů nejpozději do 15. března 2017. Přijetí přihlášky zaslané prostřednictvím e-mailu bude zpětně potvrzeno rakouským pořadatelem a tím bude přihláška akceptována, přihlášky dodané po termínu nebudou akceptovány!  

Přihlášené vzorky je možné buď dodat v určeném termínu do Mistelbachu samostatně, viz podmínky účasti, nebo využít hromadný svoz a vzorky dodat do VINAŘSTVÍ HOLÁNEK, IVAŇ, v pondělí 3. dubna a v úterý 4. dubna 2017 od 8.00 do 16.00 hod. Vinařství Holánek je v Ivani u hlavní silnice směr Vranovice na konci obce.

DŮLEŽITÉ! Vzorky vín musí být řádně adjustované, označené číslem šarže a zabalené výhradně do originálního kartonu na tři lahve! Kartony označte etiketou a zkratkou WP. Přihlášky vyplňte čitelně, vyhnete se zbytečným zkomoleninám jmen a názvů firem v katalogu i na diplomech.

Účastnický poplatek požadovaný rakouským pořadatelem za 1 vzorek činí € 42,--, zaplaťte jej předem výhradně převodem na účet pořadatele: Bezirksweinbauverband Poysdorf, IBAN: AT 78 32663000 00001669  BIC: RLNWATWWPOY. Řádný doklad bude vystaven dodatečně rakouským pořadatelem soutěže. NEPLAŤTE NA ÚČET MORAVÍNU!

Za poskytnuté služby tj. náklady za obsluhující personál v den veřejné degustace, organizační zajištění a dopravu vzorků vín požadujeme od všech přihlášených vinařství zaplacení organizačního poplatku ve výši 100,--Kč/vzorek. Platbu prosím proveďte při předání vzorků hotově, případně převodem na účet Moravínu u České spořitelny č. ú. 1381622309/0800, v. s. 150317. Poplatek je určen na pokrytí části nezbytných nákladů, které pro Vás dle požadavků organizátora zajišťujeme.

Předání ocenění a veřejná degustace se uskuteční v sobotu 3. června 2017 od 10.00 hod. pro zvané hosty a vinaře, od 13.00 hod. pro veřejnost. Ocenění vinaři obdrží pozvánku.

 

Zdravím a přeji příjemný den                                                                            

 

za výbor Moravínu

Vladimíra Seidlová                                                    

místopředsedkyně  

Soubory ke stažení

Dopis vinařům (docx)
docx, 44869
Podmínky soutěže (doc)
doc, 68608
Přihláška (xlsx)
xlsx, 76582

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína