Weinparade Poysdorf 2016 - informace pro vinaře

Vážení vinaři, opět po roce zasílám přihlášku a podmínky účasti soutěžní přehlídky vín rakouské vinařské oblasti Weinviertel - 43. Weinparade Poysdorf 2016. Pokud budete mít zájem zúčastnit se, přečtěte si prosím pozorně přiložené podklady.

Stejně jako v minulých letech bude soutěž pro naše vinaře organizačně zajišťovat Moravín, svaz moravských vinařů.

Chcete-li se zúčastnit této soutěže prostřednictvím Moravínu, zašlete dle dispozic řádně vyplněnou přihlášku na jeden z uvedených e-mailů nebo na korespondenční adresu: MORAVÍN, Nová 48, 692 01 Mikulov nejpozději do 16. března 2016. Přijetí přihlášky zaslané prostřednictvím e-mailu bude zpětně potvrzeno rakouským pořadatelem a tím bude přihláška akceptována, přihlášky došlé po termínu nebudou akceptovány!

DŮLEŽITÉ! Přihlášené vzorky je možné dodat v daném termínu do Mistelbachu samostatně, viz podmínky, nebo využít nabízenou službu a vzorky dodat do VINAŘSTVÍ HOLÁNEK, IVAŇ, ve čtvrtek 31. března a v pátek 1. dubna 2016 od 8.00 do 16.00 hod. Vinařství Holánek je v Ivani u hlavní silnice na konci obce směrem na Vranovice.

Vzorky vín musí být řádně adjustované, označené číslem šarže a zabalené výhradně do originálního kartonu na tři lahve, kartony označte etiketou a zkratkou WP. Přihlášky prosím vyplňte čitelně, hůlkovým písmem nebo strojopisem, vyhnete se zbytečným zkomoleninám jmen a názvů firem v katalogu i na diplomech.

Účastnický poplatek požadovaný rakouskou stranou za vzorek činí € 42,--, zaplaťte jej převodem výhradně na adresu pořadatele v Rakousku (viz podmínky soutěže) nebo při předání vzorků v eurech při předání vzorků (řádný doklad bude vystaven dodatečně rakouským pořadatelem soutěže). NEPLAŤTE PŘEVODEM NA ÚČET MORAVÍNU!

Za poskytnuté služby tj. náklady za obsluhující personál v den veřejné degustace, organizační zajištění a dopravu vzorků vín požadujeme zaplacení organizačního poplatku ve výši 500,--Kč/firma při předání vzorků hotově příp. převodem na účet Moravínu u České spořitelny č. ú. 1381622309/0800, v. s. 160316. Poplatek je určen na pokrytí části nezbytných nákladů, které pro Vás dle požadavků organizátora zajišťujeme.
Předání ocenění a veřejná degustace se uskuteční v sobotu 14. května 2016 od 10.00 hod. pro zvané hosty a vinaře, od 13.00 hod. pro veřejnost. Ocenění vinaři obdrží pozvánku.

Zdravím a přeji příjemný den

Vladimíra Seidlová
výkonná místopředsedkyně

Soubory ke stažení

Přihláška (xlsx)
xlsx, 76563
Dopis a info (doc)
doc, 70144
Podmínky (doc)
doc, 66048

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína