Salon vín - NSV 2016 - informace pro vinaře

Informace pro přihlašovatele vín do Salonu vín - národní soutěže vín 2016.

Vážení vinaři, dovolujeme si Vás pozvat k účasti Vašich vín v 16. ročníku Salonu vín – národní soutěži vín 2016. Jedná se o nejvyšší národní soutěž vín, pořádanou Národním vinařským centrem, o.p.s. pod odbornou garancí Svazu vinařů ČR a pod záštitou prezidenta České republiky.

Salon vín – národní soutěž vín ČR je finální soutěží systému Národní soutěže vín a navazuje na nominační kola ve vinařské oblasti Čechy a ve vinařské oblasti Morava (podoblasti Znojemské, Mikulovské, Velkopavlovické a Slovácké).

Na vlastní soutěž navazuji stálá degustační expozice Salonu vín na státním zámku ve Valticích.

Změny oproti minulým ročníkům

Oproti minulým ročníkům došlo pro rok 2016 k několika významným změnám ve statutu soutěže:

• Došlo k celkovému posunutí termínů o cca 1 měsíc dopředu a prakticky ke sjednocení s kalendářním rokem. Hodnocení finálního kola bude již na začátku prosince a vinaři budou moci pracovat s výsledky soutěže ještě před vánočním trhem.

• Nově budou udělovány také stříbrné medaile vínům, které postoupily do druhého kola (do finální dvoustovky) a zároveň ve finálním kole obdržely min. 83. bodů. Dřívější ocenění titulem „Salon vín ČR“ (finální 100) bude nyní „Zlatá medaile Salonu vín ČR“. Vína, oceněná zlatou medailí budou celoročně prezentována v degustační expozici Salonu vín. Vína, oceněná stříbrnou medailí, budou dle možností prezentována formou krátkodobých prezentací a budou také vybírána na prezentační akce mimo expozici Salonu vín. Vzhledem k tomu, že celkově se systému Národní soutěže vín účastní přes 1600 vín a do 1. kola se přihlašuje pravidelně 600 – 700 vín bude i tak Salon vín – národní soutěž vín patřit k nejpřísnějším soutěžím vín u nás.

• Zavedení divoké karty – každý vinař, který získal alespoň jednu nominaci z oblastních kol, bude moci přihlásit do 1. kola Salonu vín – NSV ještě jedno víno ze své produkce mimo již nominovaná vína.

• Dojde k dalšímu posílení objektivity soutěže a laboratorní analytické kontroly vín. Všechna vína, postupující z 1. kola projdou laboratorní analýzou a laboratorní analýza bude prováděna namátkově také u vín, dodávaných do degustační expozice.

Hlavní termíny:

• 14.9.2015 – spuštění registrace na registračním systému www.elwis.cz

• 9.10.2015 – ukončení registrace vín

• 19.10.2015 – 6.11.2015 – sběr vzorků vín přímo u vinařství formou namátkového odběru z naláhvované šarže

• 18. – 20. 11. 2015 – hodnocení 1. kola soutěže (Národní vinařské centrum)

• 8. 12. 2015 – hodnocení 2. (finálního) kola soutěže (Jízdárna státního zámku ve Valticích)

• 29. 1. 2016 – slavnostní otevírání nového ročníku degustační expozice Salonu vín 2016

Co získáte oceněním Vašich vín v této soutěži.

• Ocenění kvality Vašich vín na největší a nejprestižnější soutěži vín ČR

• Prezentaci a prodej ve stálé degustační expozici Salonu vín ČR na zámku ve Valticích

• Prezentaci Vašich vín v katalogu a na webových
stránkách soutěže

• Možnost označení oceněných vín formou samolepící medailičky, možnost umístění loga soutěže ve Vašich prezentačních materiálech

• Umísťování oceněných vín na prezentačních akcích v ČR i v zahraničí, které zajišťuje Národní vinařské centrum

Pro případné další informace:

• Ing. Marek Babisz, hlavní sommelier Národního vinařského centra, e-mail: marek.babisz@vinarskecentrum.cz, tel. 602 470 262

• Ing. Pavel Krška, ředitel Národního vinařského centra, e-mail pavel.krska@vinarskecentrum.cz, tel. 721 414 575

Soubory ke stažení

Dopis vinařům - pozvánka (pdf)
pdf, 584224
Statut soutěže (pdf)
pdf, 2346732
Nominace - vína (pdf)
pdf, 295055
Nominace - firmy (pdf)
pdf, 56978

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína