Zahraniční soutěž MUNDUSVini 2015, Německo - informace pro vinaře

Informace o možnosti přihlásit vzorky na zahraniční soutěž podporovanou Vinařským fondem. Termín přihlášení: do 18.6.2015

• Termín přihlášek: do 18. 6. 2015
• on-line: https://www.meiningers-weinsuche.com/en/user/login ,faxem: +49 (0) 63 21 - 89 08 95 4 nebo emailem: contact@mundusvini.com
• Poplatek: 140€/vzorek + DPH
• Originál etiketa (přední i zadní) přihlašovaného vína – 1x
• Tištěná podoba ANJ (podklady viz příloha PDF) další jazyky naleznete zde: http://www.mundusvini.com/en/participation
• Pokud jste se již registrovali v minulých letech, stačí zadat pouze heslo. Pokud přihlašujete vína poprvé, je potřeba se registrovat!
• Vyplněná přihláška tištěná podoba 1x originál, u on-line 1x KOPIE do NVC se vzorky, do 18. 6. 2015
• Registrace on-line přihlášky nebo tištěnou přihlášku faxem či emailem si zajišťuje vinařská firma sama
• Vzorky doručit: 18. 6. 2015 od 8,00 do 14,30 hod.
• Tel: +49 (0) 63 21 / 89 08 95 00
• Počet lahví 6 x 0,75 l, nebo 6 x 0,35 l; 0,2 l (plně adjustované láhve s originální etiketou)
Každý karton vína musí být označen textem MundusVini 2015
• Doručit podklady včetně lahví do Národního vinařského centra: 18. 6. 2015 od 8,00 do 14,30 hod.
www.mundusvini.com
• Vyplnit tabulku vín v excelu viz. příloha a zaslat na narodni@vinarskecentrum.cz

Technické podklady k přihláškám na mezinárodní výstavy v roce 2015
Termíny dodání vzorků a podkladů, viz níže.
Účast na soutěži je podporována Vinařským fondem za těchto podmínek:
- zájem min. 2 vinařů na výstavu
- podpora Vinařského fondu je ve výši 50 % účastnických poplatků za vzorek, max. bude podpořena účast 2 vzorků z 1 firmy (další vzorky je možno přihlásit, ale vinař bude od 3. vzorku platit 100% přihlašovacích poplatků).
- Doprava hrazena 100 % ze svozového místa Národní vinařské centrum Valtice.

Přihlašovací poplatek: na základě počtu vzorků vám Národní vinařské centrum, o.p.s. vystaví fakturu v Kč (výše v Kč bude odvozena od přihlašovacího poplatku v zahraniční měně, přepočítaného podle aktuálního kurzu). Fakturovaná částka již bude snížena o podporu Vinařského fondu. Celní poplatky plně hradí firma, která přihlásila vzorek na hodnocení.

Místo dodání vzorků a podkladů: prostory Národní vinařské centrum, o.p.s., Zámek 1, Valtice
Kontaktní osoba: Ing. Marek Babisz, hlavní sommelier NVC, mobil: +420 602 470 262, tel. 519 352 072

Veškeré podklady (přihlášky, statuty, informace) k jednotlivým soutěžím jsou v příloze, případně se přihlášky vyplňují on-line na webové stránce soutěže. Materiály jsou v angličtině; v případě potřeby vám individuálně poradíme a pomůžeme s vyplněním přihlášek a odpovíme případné nejasnosti.

Soubory ke stažení

Tabulka vín pro NVC
xls, 91648
Přihláška v ANJ . soutěž Mundusvini 2015
pdf, 3203294
Technické podklady k soutěži Mundusvini 2015
doc, 121344

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína