Krátký pohled na historii VVT

Úplně první vinné trhy ve Valticích se konaly před 165 lety, tedy v roce 1850. Z té doby se totiž dochovala zpráva, že Okresní hospodářský spolek ve Valticích pod patronací knížete Jana II. z Lichtenštejna uspořádal další zemědělskou výstavu v zámecké jízdárně. A součástí této výstavy byla také prezentace dvou tisíc vín z Valtic a okolních vinařských obcí.

O půl století později, tedy v roce 1902, se o valtických vinných trzích hovoří již jako o jedné z nejvýznamnějších výstav vín tehdejšího Rakousko-Uherska. Pojmenování trhy naznačuje, že původně šlo o trhy v pravém významu slova. Konaly se za účelem obchodu či přímo prodeje.

Za první republiky už vinné trhy kromě obchodování také bavily, nedílnou součástí se stal vedle odborného také kulturní program. Tou dobou se již vinné trhy konaly pravidelně v lednu a trvaly tři dny s tím, že poslední den byl věnován odborným referátům předních vinařských odborníků.

V roce 1930 se již oficiálně konal 1. valtický vinný trh s účastí 166 vystavovatelů a 234 vzorky. Od roku 1937 se vinné trhy nekonaly zejména kvůli politické situaci.

Za druhé světové války procházelo vinařství velkou krizí spojenou se změnami vlastníků, což se odrazilo také na trhu s vínem.

V roce 1948 se valtičtí vinaři rozhodli uspořádat valtické vinobraní, které se pak stalo tradicí. Pokus o obnovení vinných trhů na sebe však nechal čekat dalších 18 let.

V roce 1966 byla zorganizována ochutnávka vín v kinosále. Na jaře následujícího roku se na stejném místě konala přehlídka vín Valtické vinné trhy. O rok později byly již trhy v zámecké jízdárně a kromě místních se účastnili také producenti vín mimo valtickou oblast.

Valtické vinné trhy se staly relativně samostatnou organizační jednotkou začleněnou do masové společenské organizace s vlastním účtem a právní subjektivitou. Ekonomicky byly již stabilní a zajišťovaly tak neoficiálně celostátní přehlídku tržního sortimentu vín vyráběných v Československu. Počet vystavovatelů byl již tradičně v počtu 80 až 87 a počet vzorků vín v rozmezí 400 až 500 a návštěvnost dosahovala až sedmi tisíc zájemců.

Politické a ekonomické změny po devadesátém roce minulého století přinesly kromě očekávání i nejistotu. A tak v roce 1991 se neuskutečnil XXV. ročník VVT, ale takzvané Ozvěny VVT. O rok později vzniklo Sdružení Valtické vinné trhy. A to přes různé nesnáze postupně zformovalo trhy do dnešní podoby.

Foto: Řetězový přípitek. Již pátým rokem se návštěvníci VVT snaží překonat (vlastní) rekord na řetězový přípitek růžovým vínem. K tomuto účelu organizátoři rozlijí mezi zájemce nejstarší růžové víno v Čechách Tři grácie. Celou akci kontrolují komisaři (dva muži stojící v pozadí), kvůli případnému úspěchu a následnému zapsání do Guinnessovy knihy rekordů. Vloni bohužel byl pokus neúspěšný. Letos to možná vyjde

O autorovi: Přílohu připravil: Vlastimil Poliačik

Zdroj: E15
Datum vydání: 7.5.2015
Odkaz: http://www.e15.cz

Vinařské novinky do schránky

Každý týden vám pošleme aktuality ze světa vína